Обучение в електронна среда (ОРЕС)

Home / Обучение в електронна среда (ОРЕС)

За преминаване на ученици в ОРЕС по желание на родител или по медицински причини се попълват следните документи: заявление и декларация.

При медицински причини се прилага и медицински документ.

.

.

Заявление – тук

Декларация – тук