Monthly Archives: November 2015

Home / 2015 / November

Родителска среща

На 20 април 2016 г от 18:00 ч ще се проведе родителска среща –  консултация за всички класове.

Ваканция

От 29 април 2016 г  до 2 май 2016 г. Великденска  ваканция за всички ученици!