Среща -обучение

Home / Среща -обучение

На 19 април 2016 г от 13:30ч ще се проведе среща на ученици от Х, ХІ и ХІІ класове с екип на Наградата на Херцога на Единбург.