Уважаеми родители!

Home / Уважаеми родители!

Училищното настоятелство на 90 СУ  разчита на Вашата добра воля да участвате в почистване на класните стаи, за да започнем нормален учебен процес. Моля, съгласувайте Вашето включване с класния ръководител.