Изпращане на XII клас

Home / Изпращане на XII клас

На 15 май 2018 година се проведе церемония по изпращането на XII клас. С много емоции и сантименталност, тези прекрасни наши ученици, успешно приключиха един етап в своя живот и целеустремено се насочват съм следващия. Пожелаваме им много здраве, борбеност и успешен път в живота!

На добър час!

12