Monthly Archives: December 2018

Home / 2018 / December

Квалификация на педагогическите специалисти

На 1.12.2018 година и на 7.12.2018 година в 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” се проведоха три обучения за учители.

Темите, които бяха избрани от екипа на училището бяха:

  1. “Развиване на емоционална интелигентност у учениците”
  2. “Интердисциплинарно ситуационно обучение в средното училище  при интегриране на технологиите”
  3.  “Стрес и стратегии за справяне с професионалното прегаряне / бърнаут синдром / .

Обучаващи организации бяха съответно: Институт за човешки ресурси, РААБЕ Бъгария и Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

IMG_1011 IMG_1015 IMG_1018

20181207_142719

IMG_20181201_095920 IMG_20181201_134503 IMG_20181201_134546 IMG_20181201_141352 IMG_20181201_143437 IMG_20181201_153847

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

 

Коледен концерт

Мили приятели,

заповядайте на Коледения концерт на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”, който ще се проведе на 18.12.2018 година от 18:00 часа в актовата зала на училището.

Очакваме Ви!

640_cac6bd360480ed8cfbd2f41b3e5c0211

Благотворителен базар

Уважаеми родители, скъпи приятели на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Маритн”,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на нашия ежегоден Коледен базар, организиран съвместно с Училищното настоятелство, който ще се проведе на 17.12.2018 година от 8:00 часа до 17:00 часа.

Плакат на събитието – тук / тук

Писмо за подкрепа: тук 

 

5 Reasons to Give to Charity(1)

 

“Движи се и учи III “

Движи се и учи ” е спортно състезание, което включва щафетни игри с въпроси от четири предметни области – Математика, БЕЛ , Човекът и природата и Човекът и обществото. През учебната 2018/2019 година, ученици от I до IV клас и деца от детски градини ще покажат своите знания и умения като заедно със своите родители и учители ще се забавляват, играят и печелят награди.

По традиция, доброволци са ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Те помагат на отборите, подготвят материалите, журират и организират отделните събития.

Научете повече за отделните игри:

Плакат на събитието – тук

Втори клас – тук

Първи а клас и 22 ДГ “Великденче” – тук

Първи б и в клас и 31 ДГ “Люлин” – тук