Проект “Нашите пари”

Home / Проект “Нашите пари”

От учебната 2017/2018 година ученици от прогимназия и гимназия работят по проект “Нашите пари”. Обучението за учениците ни от профил “Технологичен – предприемачество и бизнес” както и от профил “Предприемачески” е изключително полезно и инересно. Ръководителите на групите използват освен учебниците и учебните тетрадки, които се предоставят безплатно за ученците и електронни ресурси и видео уроци в сайта “Уча.се”.

Проучване на Visa преди две години показа, че най-разпознаваемата финансова институция за българските ученици е… заложната къща. Над една трета от юношите над 15 години пък не могат да пресметнат процент, а повече от половината нямат определение за основни понятия като дебитна карта или инфлация. Изследване на “Джуниър ачийвмънт” сред около 2000 деца, показва, че 70% от учениците в 7-ми клас не могат да определят източниците на доходи на домакинството, в което живеят.

Ето защо 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” се стреми да възпита своите ученици да бъдат финансово грамотни. По думите на Красимира Райчева,  мениджър на Visa за България, Visa вярва, че по-големите финансови познания дават възможност на хората да управляват по-добре парите си и да подобрят качеството си на живот и ще подкрепи учителите, които ще започнат да преподават реално в училище. Целта на програмата е младите хора да бъдат обучавани в клас, да бъдат научени как да управляват бюджета си и да вземат разумни решения по отношение на своите финанси.

IMG_0755 IMG_0756