Проект „Иновации в действие“

Home / Проект „Иновации в действие“

Като иновативно училище 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ участва в проект на МОН „Иновации в действие“.

Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. Посредством училищна мобилност се изгражда устойчивост на училищните иновации.

Така в партньорство с две училища от страната, а именно ОУ „Васил Левски“ , гр. Пловдив и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ , гр. Кърджали, нашите учители и ученици обменят ценен опит в сферата на иновациите в начален етап на обучение.

На 16 и 17 октомври се проведе първото общо събитие за трите училища в гр. София. По време на срещите всички колеги имаха възможност да посетят различни учебни часове, а именно Енергиен старт, Голям-блок, Творчество, Релакс, Зони за подпомагане, Приказен свят и Родолюбие. Нашите учители се запознаха с традициите и новостите в останалите две училища, а интересно за учениците беше да се запознаят с две деца от ОУ „Васил Левски“, които в рамките на двата дни, бяха част и от учебния процес в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ .

С много добро настроение, идеи и вдъхновение, прекрасни подаръци от нашите гости, преминаха двата дни и с нетърпене очакваме да посетим училищата в гр. Пловдив и гр. Кърджали, където на живо ще се срещнем с всички чудесни похвати и методи на обучение.