Турнир на Пукльовците

Home / Турнир на Пукльовците

Трети а клас взеха участие в Турнир на образователната игра “Пукльовците”, която

  • Развива емпатия и насърчава разбирателство сред учениците.
  • Ограничава проявите на агресия.
  • Повишава самоконтрола и спазването на етично поведение.
  • Поощрява толерантността и приемането на различия.

Децата имаха възможност да се запознаят с ученици от 120 ОУ “Г.С.Раковски” и лично с министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев.