Родолюбие

Home / Родолюбие

Какво означава “родолюбие”? – любов към родината и родното, патриотизъм. Учениците от V и VI клас от 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” не само разбират значението на тази дума, но всекидневно обсъждат теми, свързани с българското и обичаите ни. Запознават се с историята ни, както и с делата на бележити българи от миналото и днес.

Трудът на тези ученици и техния преподавател –  г-жа Зорница Бранкова, не остава незабелязан.

Гордеем се с всичко, което децата са изработили, с прекрасните табла, курсови задачи и проекти, както и многобройните знания, които имат те. Така кабинетът по предметите Родолюбие и БЕЛ се превръща в едно прекрасно място, носещо духа на традициите.

 

Ето защо повече от 3 години в 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” се изучават предметите “Родолюбие” и “Опазване на околната среда” и носят на учениците ни знания, които всеки българин трябва да има, възпитават уважение, чувство на гордост и достойнство.