Кариерни работилници

Home / Кариерни работилници

Изследване на личните ценности, свързани с бъдещата професионална реализация, създаване на привличаща вниманието автобиография, развитие на умения за отличаващо се представяне в професионална среда, изчисляване себестойност на продукт и определяне на продажна цена, дискутиране на начини за увеличаване на клиенти при онлайн продажби. С разнообразни теми и практически активности бяха изпълнени кариерните работилници, в които учениците от 11 клас взеха участие. Срещите са част от проект за кариерно ориентиране, който 90 СУ „Хосе де Сан Марин“ реализира с Фондация „Стъпка за България“

През първия учебен срок в училище, а след това и във виртуалната си класна стая, 11 а клас посрещаше гости от разнообразни професии и фирми като Лем България, Лидл България, Тед Бед ЕАД, Escreo, GPTs Print Shop. Срещите се реализираха в часовете по Предприемачество и учениците получиха възможност да разширят знанията си за професионалните пътеки, които имат пред себе си и да получат практически насоки как да стартират и финансират собствено бизнес начинание, как да използват възможностите на дигиталния маркетинг и как да отчитат финансово дейността си.
Получиха информация за стажантски програми, в които могат да се включат и научиха как протича процесът на подбор в Лем България.

Единадесетокласниците развиха знания успешно представяне при кандидатстване за работа, като сами влязоха в ролята на Специалисти по подбор. В поредица от игрови симулации и практически задачи определяха какви професионални знания, качества и умения трябва да притежава успешният кандидат за позицията „Туристически агент“, оценяваха автобиографии и анализираха силните страни на кандидати без опит. Влязоха в ролите на интервюиращ и интервюиран. Упражниха се как да отговарят на въпроси като „Какви са Вашите слаби страни“, „Разкажете ми за предизвикателство, което сте преодолели“, „С кой Ваш успех се гордеете най-много“.

По време на поредицата от 14 кариерни работилници учениците демонстрираха увереност да защитават мнението и позицията си и комбинираха аналитични умения и творчески подход при решаване на задачите. В заключителната среща се обединиха около идеята, че човек се учи през целия си живот, особено посредством решаване на практически казуси.

 

Изключително много благодарим на Ася Станчева – Програмен координатор на Кариерните работилници за съвместната работа, мотивацията, личното отношение и разбиране към потребностите на всеки един от класа! Надяваме се да имаме възможност да работим отново заедно!

 

final