Профилактика на детско зрение

Home / Профилактика на детско зрение

Националната кампания на KWAIT за профилактика на детско зрение се организира за осма поредна година през месеците септември и октомври. В рамките на тази кампания се извършва безплатен очен скрининг на деца от 6 до 18 г. в над 100 оптики и здравни заведения в страната.

Кампанията е подкрепена от БНТ и много други медии в цяла България. Партньори са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Съюз на българските оптометрици, петте най-големи спортни федерации в България и други. Редица български спортисти като Илиана Раева, Йордан Йовчев, Тереза Маринова и други също оказват подкрепата си към инициативата.

Очният скрининг е част от първичното здравеопазване, което е приоритет в европейски и световен мащаб. Ранната диагностика на детското зрение в България е съществен проблем и кампанията дава възможност да се работи активно за неговото преодоляване. Скринингът позволява да се идентифициярат навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при специалист. Много често те успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно.

3321c346e07ecae0b00198121bfea3e2