Въпросите са новите отговори

Home / Въпросите са новите отговори

Въпросите са новите отговори

.

.

.

.

“Училището трябва да се фокусира в бъдещето поне толкова, колкото и в миналото.” 

.

Сугата Митра

.

.

Радваме се да съобщим, че от началото на тази година започнахме работа по нов проект – „Въпросите са новите отговори“.

.

Проектът осъществяваме с фондация „Темпо“, благодарение на финансовата подкрепа на Америка за България и в него се фокусираме върху развитието и приложението на нова методика за учене на STEM предметите.

А в основата на методиката стоят въпросите. Способностите да се задават въпроси целенасочено, да се изследват възможните отговори и критично да се оценява резултатът са едни от най-големите дефицити, които съвременната образователна система има – не само в България, но и по света. Питането често е дълбоко подценявано. В сегашната система са важни отговорите на вече съществуващи въпроси, които имат дефиниция в учебника.

.

Ето защо, с вяра в това, че ученето може да бъде разнообразно, интересно и истински полезно се включихме в проекта „Въпросите са новите отговори“, чиито основни цели са:

  1. Създаване на умения и практика в задаването на големи въпроси и от учителите, и от учениците.
  2. Разработване на подход, с който преходите от една форма на обучение към друга да стават плавно и с минимален стрес.
  3. Провокиране на креативността и насърчаването на изследователската страст на ученици и учители като стратегия за справяне с неизвестността и несигурността на бъдещето.

.

В края на проекта ще има създадени 60 големи въпроса в полето на STEM предметите за прогимназиален етап (5-7 клас), от които 20 ще бъдат подробно разписани. Фондация „Темпо“ ще разпространи свободно и наръчник с разработената методика.