„Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД)“

Home / „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД)“

Стартира проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД)“ на сдружение АРГИ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

От 8 февруари 2022 година в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ ще бъдат провеждани срещи с ученици с цел да бъдат търсени и дискутирани проблемите, пред които е изправено човечеството и ще бъдат търсени начини за решаването им по проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД)“ изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021. 

Учениците ще се запознаят с Целите за устойчиво развитие на ООН, как науката и технологиите могат да решат проблеми, като глобалното затопляне, климатичните промени и нарастващите неравенства, устойчивият и здравословен живот. Чрез специално създадена интегрирана обучителна програма и методика учениците ще търсят решение на проблемите свързани с ЦУР, чрез социално предприемачество и предприемачески идеи. 

Съвместно с ученици и експерти от страна на партньорските организации и учители ще бъдат идентифицирани най-сериозните и належащи проблеми и ще бъдат намерени бизнес решения за тях. 

В по-късен етап от проектните дейности, учениците ще разработват собствени бизнес планове, както и прототипи на идеите им на база научни доказателства. Те ще получат консултации и менторска подкрепа и ще имат възможност да се срещнат с потенциални инвеститори, които да чуят и видят предприемаческите им идеи. 

Обученията и експериментално-лабораторната работа ще бъдат проведени в STEM среда, благодарение на създадения в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“  STEM център – „раСтем“. 

График на обучения, менторски сесии и финално събитие „Ученическа научна предприемаческа борса“ е публикуван тук:

.

Grafik Stolichna Obshtina

.

„Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД)

Водеща организация е сдружение АРГИ и изпълнява проекта в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

Цели на проекта са: 

 • Въвеждане на иновативна форма на взаимодействие между общински училища и неправителствени организации за създаването и прилагането на практики за насърчаване на предприемачеството
 • Придобиване на умения на 21 век 
 • Провокиране на интерес към науката като възможна кариерна пътека 
 • Организиране на „Младежка научна предприемаческа борса“ 

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейностите: 

 • Разработване на обучителна програма 
 • Обучения по предприемачество и ЦУР
 • Експериментално-лабораторна работа и изготвяне на бизнес планове
 • Ученическа предприемаческа борса
 • Информационна кампания

Проектът разглежда предприемачеството като поле за развитие на умения на 21 век и цели те да бъдат приложени с прилагането на иновативни решения, базирани на науката.

Очаквани резултати: 

 • Разработена методика, наръчник за ученици „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес“
 • Информационни и обучителни видеа
 • Проведени обучения с ученици 
 • Запознати учители с методиката на обучение
 • Разработени ученически бизнес планове и тяхното представяне
 • Проведена ученическа научна предприемаческа борса с 20 участници, представени 10 предприемачески идеи, пред инвеститори и организирани 3 мотивационни сесии

Можете да откриете Facebook страницата на проекта ТУК

Можете да откриете уеб страницата на „Фондация Каузи“ ТУК

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община –  Програма Европа 2021