Въпросите са новите отговори

Home / Въпросите са новите отговори

        Скъпи приятели, родители и ученици на 90.СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“,

.

     Вече повече от половин година нашето любимо училище се радва на своя център за природни науки и предприемачество “раСТЕМ в света на науките”. Щастливци сме, защото днес в него смело сбъдваме мечтата си за постигане на обучение отвъд сегашното, а учениците ни не искат да си тръгват след края на часовете. 

.

     Как го постигнахме? Целеустремено, заЕДНО и с “Темпо” – нашите вдъхновители и партньори по проекта “Въпросите са новите отговори”, с които поставихме началото на промяната на начина, по който възприемаме ученето. Този проект изпълни училищното ни пространство със съдържание, насочено към отворено обучение чрез развитие и приложение на нова методика за преподаване на STEM предметите, в което учим като си задаваме въпроси, а не като даваме отговори. Съдържание, което предизвиква истинско изследване на големите идеи, провокира дълбок размисъл, оживена дискусия, продължително проучване и ново разбиране. Съдържание, което изисква от учениците да разгледат алтернативи, да претеглят доказателства, да подкрепят идеите си, да обосноват отговорите си, да мислят критично, да работят в екип, да постигат успехи. Съдържание, чрез което заздравихме още повече връзката ученик-учител, защото то дава възможности за свобода, смяна на ролите и равнопоставеност помежду им. Съдържание, което знае колко важно е академичното знание, но и отчита огромна необходимост да се развиват социалните и житейските умения на личността. Съдържание, което измерва знанието не през оценки, а чрез рефлексия и осъзнаване на личния опит и чрез което днес учителите на 90. СУ случват успешно учебните си занятия.

.

     Не крием, че преминахме през различни трудности. Започвахме много пъти отначало, а предизвикателствата пред нас сякаш не спираха. Но мисията ни беше толкова категорична, че нищо не можеше да ни откаже да постигнем целите си. И резултатът е налице – имаме разработени 60 големи въпроса, които развиват компетентностите по STEM предметите в училище за 5 – 7.клас. От началото на учебната 2021-2022 г. те са на разположение на преподавателите ни и редица от тях вече успешно се използваха по предназначение. Учители по природни науки, математика, информационни технологии, изобразително изкуство, български език и литература, история, чужди езици – английски и испански, заедно, чрез допирни точки в учебните си програми, вече успешно предоставиха на своите ученици обучение, в което се търсеха отговори на въпроси като “Как да заселим Марс?”, “Как да заведем котка н разходка на Луната?”, “Колко вода наистина използваме всеки ден?”, “Как можем да променим материалите на опаковките, за да ги направим по-екологични?”, “Каква е връзката между глобалното затопляне и човешката дейност?”, “Как да осветим дома си, когато няма ток?”, “Как би изглеждал свят без симетрия?”, “По какво си приличат тока и потока?”, “Как работят органите, които ни хранят и защо е важно това?”, “От какво се страхуват дърветата?”… И нямат намерение да спират да предоставят подобно учене, защото ползите за всички вече са налице – вижда се нарастваща удовлетвореност сред учениците, учителите и родителите. 

.

     В резултат на обучението чрез големи въпроси отчитаме увеличаващ се брой ученици с положителна нагласа и интерес към STEM предметите; по-заинтригувани и активни са в изпълнение на поставени задачи и все по-често изявяват желание да остават след учебните часове. Нещо повече, участват по-смело в олимпиади, състезания, зони за развитие и подпомагане и повишават оценките си по различни учебни дисциплини. Родителите, от своя страна, изразяват високи очаквания и доверие в този модел на преподаване, а учителите, установяват, че чрез него могат по-лесно да уважат различията на своите учениците, да разширят по естествен път опита им и да развият ключови умения, които да им останат като навици за цял живот, помагащи им да бъдат успешни личности.

.

    Трудно е да разкажем кратко цялата си удовлетвореност от всички дейности по проекта “Въпросите са новите отговори”, затова Ви предоставяме възможност да се докоснете до него по друг начин. Всички разработки на нашите големи въпроси, с които се надяваме да вдъхновяваме и да срещаме все повече съмишленици в идеята за предоставяне на най-доброто образование, може да разгледате тук, повече информация как да ги използвате има тук, а това е споделеният опит на учителите ни, за които те вече са практика.

.

     Благодарим на всички Вас – ученици и родители, за това, че ни се доверявате! Благодарим Ви “Темпо” и приятели, че заедно вървим по пътя на вдъхновението и иновациите в българското образование! Вярваме, че това е само началото и приключението ни заедно тепърва ще поема по много предизвикателни, интересни и пълни с полезности пътища!