Проект „Унипред“

Home / Проект „Унипред“

Скъпи приятели,

Прилагаме ви няколко публикациии и видеа, свързани с настоящия проект „Унипред“

.

Прилагаме и линковете за достъп: http://kauzi.org/images/2022/04/UNIPRED_Manual_online_2.pdf

.

Информационно видео: 

.

.

Образователно видео: 

.

.

.

Наръчник подпомага младежи в генерирането на иновативни решения на глобални проблеми посредством СТЕМ

.

Наръчникът, озаглавен „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“ създаден в помощ на ученици, които биха искали да създадат социални предприемачески идеи с фокус върху използването на технологиите и науката, е достъпен безплатно на официалният сайт на сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

.

Наръчникът съдържа:

  • Същност на устойчивото развитие и информация за Целите за устойчиво развитие
  • Връзката между предприемачество и наука
  • Планиране на социални предприемачески идеи
  • Стъпки за създаване на бизнес план
  • Насоки за представяне на бизнес идеи пред потенциални инвеститори
  • Добри примери за социално – научни бизнес идеи

.

Може да изтеглите „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“.

.

Подробно разписаните в него насоки за планиране на дейностите по откриване на социални и екологични проблеми, генериране на идеи за решаването им, използването на научни подходи включително СТЕМ водят до създаването на възможност на всички, които имат необходимост от насоки по най-добрият и ефективен начин да реализират идеите си.

.

Проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.stolichna

.

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община

.

Публикувани в YouTube са информационните и обучителни видеа по проект УНИПРЕД

.

Информационното видео „Как големите проблеми се превръщат в работещи решения?“ и обучителното видео „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“ са достъпни за преглед в YouTube.

.

Изработените видеа допълват образователните продукти подготвени по проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“  изпълняван от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин.“

.

Информационното видео представя проекта, Целите за устойчиво развитие, връзката между наука, технология, инженерство и математика с генерирането на социални предприемачески идеи. Видеото представя и информация за организирането на първата ученическа предприемаческа борса където ученици имат възможност да се срещнат с потенциални инвеститори, програми, фондове и банки. Достъп до видео: „Как големите проблеми се превръщат в работещи решения?“.

.

Образователното видео съдържа информация за устойчивото развитие, социалното приобщаване, екологичната устойчивост и икономическия просперитет. Видеото съдържа информация за генерирането на предприемачески социални идеи и дава полезни насоки за планирането и представянето пред потенциални инвеститори. Достъп до видео: „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“.

.

Проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.stolichna

.

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община