Съвместен урок по испански език с гост-лектор от Република Аржентина

Home / Съвместен урок по испански език с гост-лектор от Република Аржентина

На 28.04.2022 се проведе съвместен урок с гост-лектора г-н Педро Леон
Вивас, университетски преподавател от Република Аржентина.
В час по испански език на учениците се даде възможност да приложат на
практика наученото до момента, да задават опознавателни въпроси на госта,
за да научат повече за него, да разберат повече за спецификите на езика,
който се говори в Република Аржентина и най-вече – да придобият повече опит
и увереност в общуването на чуждия език.

Следващият съвместен урок ще се състои на 05.05.2022г.