Втора част на открита практика “Учене през голям въпрос”

Home / Втора част на открита практика “Учене през голям въпрос”

На 29.04.2022 г. в център “Растем в света на науките” на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” бе проведена втора част на открита практика “Учене през голям въпрос” на тема “Колко силни са космонавтите когато се завърнат на Земята”.

Традиционно практиката стартира с емоциометър за повишаване на тонуса, който в тази част от работата включваше двуезична игра на думи с флаш-карти.

След това учениците бяха предизвикани да отговарят на въпроси, вградени във видео, с което актуализираха знания придобити в предходната част от практиката.

Последва групова работа за анализ и извличане на информация от предварително подготвени текстове за значението на калция и магнезия за костите и мускулите.

В същите групи учениците продължиха с три различни вида експерименти за доказване на химичен състав и изследователска дейност на мускулен тонус.

Практиката продължи със създаване на рехабилитационна програма за засилване мускулатурата на тялото и заздравяване на костната система.

На финала бе проведена рефлексия за придобитите знания и самооценка на развитите компетентности.

Предстои финално събитие на 13.05.2022 г., на което учениците ще представят готов краен продукт – уеб сайт, с който ще покажат потвърждение или отхвърляне на поставената в началото на работата по големия въпрос хипотеза.