Проект „Дом от новокаменната епоха“

Home / Проект „Дом от новокаменната епоха“

Ученици от 5. клас изработиха детайлни модели на праисторически къщички, по проекта „Дом от новокаменната епоха“. Проекта е тясно свързан с материала, изучаван в часовете по История и цивилизации с г-н Васил Митков.

Моделите представляват къщи от периода, в който хората започват да излизат от пещерите и започват да създават домове, да създават малки селища и да водят уседнал начин на живот.