Финализиране на дейностите по проект: “Оборудване на интерактивен методически кабинет по БДП”

Home / Финализиране на дейностите по проект: “Оборудване на интерактивен методически кабинет по БДП”

Проект: «Оборудване на интерактивен методически кабинет по БДП» е иницииран от Съвета по безопасност на движението на децата в София и е подкрепен от СО. Приоритетната му област е „Създаване на условия за подобряване организацията на обучението по БДП и възпитанието на децата в образователните институции – училище и детска градина”.

По проекта в 90. СУ се изгради нов интерактивен кабинет по БДП. Организираха се викторини, конкурси и общностни събития, за да популяризираме правилата за движение по пътищата и да бъдем отговорни към себе си и другите на пътя. В конкурса за рисунка на тема: «Пресичам правилно уличното платно» се включиха 53 ученици от 1 до 4 клас, а от прогимназия и гимназия създадоха интерактивни мултимедийни презентации и ги представиха пред съучениците си.Участниците в проведените събития са наградени на официална церемония от Директора на 90. СУ на 24.11.2022 г.