Участие в изложба по случай Деня на народните будители

Home / Участие в изложба по случай Деня на народните будители

       По случай 1 ноември община „Люлин“ организира изложба в
административната сграда на район „Люлин”.

       Целта е популяризиране творчеството на талантливите ученици в общината.
Нашите ученици се включиха активно в инициативата и предоставиха своите
портрети на видните ни будители като Христо Ботев, Любен Каравелов, Васил Левски и други дейци на Българското възраждане.       Всички участници бяха наградени с ценни подаръци.

От името на кмета на район „Люлин” наградите връчиха Венцислав Стаматковски – началник отдел „Образование“ и Татяна Панева, секретар на МКБППМН.