Публична изява на 5. клас

На 10.01.2023 г. групата за Занимания по интереси Творческо писане 5 клас с
ръководител г-жа Албена Тодорова се представи пред публика. Петокласниците
представиха своите коледни истории пред учениците от пети клас, учители и родители.