Колектив

Home / 90 СУ / Колектив
ИмеE-mailАвтобиографияДлъжностТелефон
Служебенoffice90sou@gmail.com
Емилия Ивановаe.ivanova90sou@gmail.comОбразование:
математик, учител по математика
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив; Методика на обучението по математика и информатика
Софийски университет "Климент Охридски"
Следдипломна специализация
Стаж:
учител
Българско средно общообразователно училище "Христо Ботев", Братислава, Словакия
преподавател по математика и информатика
директор
Българско средно общообразователно училище "Христо Ботев", Братислава, Словакия
учител по математика и директор на
90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", София
Директор; учител по математика
Камелия Кирилова

k.kirilova90sou@gmail.comОбразование:
Специалност: Физика и математика в СУ "Св. Климент Охридски"
Носител на приза "Неофит Рилски" на МОМН
Учител по математика и информационни технологии, зам. директор по Учебната дейност.
Зоя Първановаz.parvanova90sou@gmail.comОбразование:
Специалност Икономика, УНСС
Зам. директор АСД
Мариета Петроваm.petrova90sou@gmail.comСА "Д.А. Ценов" гр. Свищов - Психология
Училищен психолог
Богданка Михайловаb.mihailova90sou@gmail.comОбразование: Институт за учители - гр. Дупница
Специалист - Учител по ТО и ИИ
Магистър - Педагогика на трудово - политехническото образование - ВПИ Благоевград
Преквалификация - Начална училищна педагогика - СУ "Климент Охридски" София
2012г. - Учител на годината
30г. Педагогически стаж
Носител на приза "Учител на годината" за 2012 г. и почетното отличие "Неофит Рилски" от МОМН
Старши учител в начален етап
Мариана Милушеваm.milusheva90sou@gmail.comСтаж: 32 години и 5 месеца (педагогически)
Специалност:
- Руска филология (завършена в ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив)
- Начална училищна педагогика (СУ "Св. Климент Охридски" - София)
От 1983г. до 1996г. работила в 124 ОУ "Васил Левски" - София
От 1996г. до настоящият момент работи в 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" - София
Начален учител
Василка Домусчиеваv.domuschieva90sou@gmail.comОбразование:
Начална педагогика, дефектолог и логопед, ИДНУ "Надежда Крупская", гр. София.
Стаж: 42 години.
Старши начален учител
Капка Гиговаk.zlatkova90sou@gmail.comОбразование:
Специалност Начален учител, БУ "Неофит Рилски", II ПКС
Стаж: 44 години
Начален учител
Венета Тодороваv.todorova90sou@gmail.comОбразование:
Начална педагогика, Плевенски университет "Лазар Станев"
Стаж: 42 г.
Обучава и възпитава учениците си в любов към родината, в стремеж за постигане на все повече знания и ги подкрепя да сбъднат мечтите си.
Старши учител в НЕ
Вела Бандеваv.bandeva90sou@gmail.comНачален учител, учител по АЕ в начален курс
Снежа Кръстеваs.krasteva90sou@gmail.comОбразование: Висше, магистър в СУ "Св. Климент Охридски". IV степен квалификация.
Стаж: 38 години като начален учител.
Начален учител
Сияна Георгиеваs.georgieva90sou@gmail.comОбразование:
СУ "Св. Климент Охридски" - магистър - начална училищна педагогика
Чуждоезикова специализация по испански език
Трудов стаж - 28 години
От 1993г. работи в 90 СОУ
Главен учител, начален учител и учител по ИЕ
Зорка Цоловаz.colova90sou@gmail.comВисше образование - магистър.
Завършила Предучилищна педагогика през 1985г. във ВПИ Благоевград
Преквалификация Начална училищна педагогика в СУ "Св. Климент Охридски" през 1993г.
Начален учител в 90 СОУ от 1993г.
Дългогодишен стаж
Начален учител
Ивалинка Гороваi.gorova90sou@gmail.comНачален учител
Зоя Златеваz.zlateva90sou@gmail.comОбразовани:
ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив
Следдипломна квалификация по начална и предучилищна педагогика от СУ "Св. Климент Охридски"
Начален учител
Пламена Ивановаp.ivanova90sou@gmail.comОбразование:
Начална и предучилищна педагогика Су "Св. Климент Охридски"
Стаж: 5 години
Учител в подготвителна група на 5 и 6 годишни деца.
Учител в предучилищна възраст.
Силвия Антоноваs.antonova90sou@gmail.comОбразование:
ЮЗУ "Неофит Рилски", Институт по изобразително изкуство и техника, гр. Дупница
Учител по домашен бит и техника,икономика и изобразително изкуство
Райничка Лазароваr.lazarova90sou@gmail.comОбразование:
Магистър по начална педагогика, СУ "Св, Климент Охридски", V ПКС към ДУУ
Начален учител
Златина Кирова
z.kirova90sou@gmail.comОбразование: НУПЧЕ с английски език - 2009 г. и ДЮУП през 2012 в СУ "Св. Климент Охридски". Работи в 90 СОУ от 2009 г.Начален учител, учител по АЕ в начален курс.
Кристина Петканскаk.petkanska90sou@gmail.comОбразование:
Магистър по Българска филология към СУ "Св. Климент Охридски".
Стаж: 12 години
Учител по БЕЛ
Светла Пъчеваs.pacheva90sou@gmail.comВТУ "Кирил и Методий"
Българска филология
Учител по БЕЛ
Мария Михалеваm.mihaleva90sou@gmail.comУчител по БЕЛ
Красимира Поповаk.popova90sou@gmail.comЗавършила СУ "Климент Охридски" - английска филология - магистърУчител по АЕ
Диана Тодороваd.todorova90sou@gmail.comЗавършила СУ "Климент Охридски" - руска филология, българска филология - магистър
Нов Български Университет - Английски език

Учител по АЕ в начален курс
Силвия Павловаs.pavlova90sou@gmail.comОбразование:
Испанска филология в СУ "Св. Климент Охридски"
Стаж: Ministerio de la industria Basica;
Учител по испански език
Нели Дончеваn.doncheva90sou@gmail.comВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Математика и информатика - магистър
Старши учител в прогимназиален и гимназиален етап.
Шеннур Неджмиеваsh.nedjmieva90sou@gmail.comОбразование:
СУ "Св. Климент Охридски", специалност Физика и математика
Учител по математика и информационни технологии
Росица Димоваr.dimova90sou@gmail.comОбразование: Висше - магистър СУ "Св. Климент Охридски"
физически факултет, специалност - физика
учител по физика и математика
Квалификация: II ПКС
Учител по физика и математика
Зоя Миланова z.milanova90sou@gmailОбразование:
Специалност Геофизика , СУ "Св. Климент Охридски"
Преподавател по физика.
Учител по физика
Жанета Крумоваj.krumova90sou@gmail.comУчител по Химия и ООС
Образование - Висше, специалност - магистър по химия и физика.
Завършена следдипломна квалификация "Информационни технологии" и "Начална педагогика"
Трудов стаж 23 години - 20г. педагогически.
На настоящия етап: учител - възпитател
Учител по Химия и ООС,
Учител - възпитател
Йорданка Неделчеваj.nedelcheva90sou@gmail.comОбразование: ПУ "Паисий Хилендарски", специалист Биология
СУ "Климент Охридски" - специалности: Учител по химия и Учител по информационни технологии
20г. трудов стаж
Носител на приза "Неофит Рилски" от МОМН и учител на годината за 2012 г.
Главен учител и преподавател по Биология и здравно образование.
Мариана Зареваm.zareva90sou@gmail.comУчител по география и икономика
Лиляна Рановаl.ranova90sou@gmail.comЗавършила: СУ "Св. Климент Охридски", степен магистър
факултет: История, Философия
Стаж - 40г. в 90 СОУ
мото: "Обучението не е пълнене на съд, а запалване на искра"
Учитек по История и философски цикъл
Румяна Йордановаr.iordanova90sou@gmail.comОбразование:;
Музикална академия, гр. Пловдив, специалност музикална педагогика.
Стаж: 36 г.
Учител по музика
Илонка Стойчеваi.stoicheva90sou@gmail.comОбразование:
НСА, специалност физическо възпитание и спорт.
Треньор по хандбал.
Носител на приза "Неофит Рилски" от МОМН
Старши учител ФВС
Мартин Чипевm.chipev90sou@gmail,comОбразование:
Физическо възпитание и спорт в гимназиаелн и прогимназиален курс, към НСА.
Учител по ФВС
Венцислав Петровv.petrov90sou@gmail.comОбразование: НСА "Васил левски", треньорски факултет, специалности - треньор по футбол и учител по физическо възпитание и спортУчител по ФВС
Стефан Петровs.petrov90sou@gmail.comОбразование:
НСА "Васил Левски", Физическо възпитание и спорт
Учител по ФВС
Лилия Борисоваl.borisova90sou@gmail.comОбразование
Магистър Биология и химия- СУ „Св. Климент Охридски“-2002
Магистър Социални дейности- „Социална работа с деца и семейства“- СУ „Св. Климент Охридски“-2013
Следдипломна квалификация- Начална училищна педагогика-2015
Педагогически опит- 14г.
Мото –
„Когато искаш да постигнеш нещо, не търси причина, а начин!“
Начален учител.
Учител по биология и химия
Йоана Георгиеваi.georgieva90sou@gmail.comОбразование:
Специалност Политология, специализация: Сравнителна политология, СДК Начална училищна педагогика към ПУ "Паисий Хилендарски"
Начален учител
Борислава Тодороваb.todorova90sou@gmail.comОбравозание:
Специалност Международни отношения към УНСС, Балетна педагогика към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив, University of Applied Sciences Wien, СДК Начална училищна педагогика - ПУ "Паисий Хилендарски".
Начален учител
Светла Стояноваs.stoianova90sou@gmail.comОбразование:
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика в ПУ "Паисий Хилендарски" и СУ "Св. Климент Охридски"
2 години педагогически стаж
Начален учител
Виолета Сугареваs.sugareva90sou@gmail.comНачален учител
Снежана Терзиеваs.terziiska90sou@gmail.comНачален учител
Анелия Дудоваa.dudova90sou@gmail.comОбразование:
Начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски".
Начален учител
Иванка Гороваi.gorova90sou@gmail.comЗавършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Магистърска степен по "Детска и начална педагогика"
27 години педагогически трудов стаж
Начален учител
Учителиuchiteli90sou@gmail.com