Екип

Home / 90 СУ / Екип

images

ИмеE-mailКвалификацияДлъжностТелефон
Канцеларияsou_90@abv.bg-+359 2 825 0854
Емилия Ивановаe.ivanova@sou90.orgОбразование:
математик, учител по математика
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив; Методика на обучението по математика и информатика
Софийски университет "Климент Охридски"
Следдипломна специализация
Стаж:
учител
Българско средно общообразователно училище "Христо Ботев", Братислава, Словакия
преподавател по математика и информатика
директор
Българско средно общообразователно училище "Христо Ботев", Братислава, Словакия
учител по математика и директор на
90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", София
Директор; учител по математика
Йорданка Неделчева

j.nedelcheva@sou90.orgОбразование:
ПУ "Паисий Хилендарски"
Зам.директор УД; Учител по биология;
I ПКС
Албена Тодороваa.todorova@sou90.orgОбразование:
СУ "Св. Климент Охридски" специалност -
Българска филология;
Д-р по педагогика.
Зам. директор УД;
Учител по Български език и литература
Борислава Тодороваb.todorova@sou90.orgOбразование:
УНСС - МИО;University of Applied Sciences Wien,
АМТИИ - Балетна педагогика; балетна режисура;
ПУ "Паисий Хилиндарски" - Начална училищна педагогика
Зам. директор АСД+359884891061
Десислава Цветковаd.tsvetkova@sou90.orgОбразование:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - магистър по психология, степен Социална педагогика, завършена в СУ "Св.Кл.Охридски"
Психолог+359884346156
Десислава Николоваd.nikolova@sou90.orgОбразование:
СУ "Св..Климент Охридски" - Предучилищна и начална училищна педагогика
Начален учител
Теменужка Тотеваt.toteva@sou90.org
Галина Геговаg.gegova@sou90.orgОбразование:
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Специалност : НУП и музикална педагогика
Начален учител
Василева
Виктория Харалампиеваv.haralampieva@sou90.orgНачален учител
Снежа Кръстеваs.krasteva@sou90.orgОбразование: Висше, магистър в СУ "Св. Климент Охридски". IV степен квалификация.
Стаж: 38 години като начален учител.
Начален учител
Сияна Георгиеваs.georgieva@sou90.orgОбразование:
СУ "Св. Климент Охридски" - магистър - начална училищна педагогика
Чуждоезикова специализация по испански език
Трудов стаж - 28 години
От 1993г. работи в 90 СОУ
Главен учител, начален учител и учител по ИЕ
Зорка Цоловаz.tsolova@sou90.orgВисше образование - магистър.
Завършила Предучилищна педагогика през 1985г. във ВПИ Благоевград
Преквалификация Начална училищна педагогика в СУ "Св. Климент Охридски" през 1993г.
Начален учител в 90 СОУ от 1993г.
Дългогодишен стаж
Начален учител
Ивалинка Гороваi.gorova@sou90.orgОбразование: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" специалност предучилищна педагогика - магистър СУ "Св.Кл.Охридски" - начална училищна педагогика; V ПКСНачален учител+359898623656
Зоя Златеваz.zlateva@sou90.orgОбразовани:
ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив
Следдипломна квалификация по начална и предучилищна педагогика от СУ "Св. Климент Охридски"
Начален учител
Веска Бановаv.banova@sou90.orgОбразование:
Предучилищна педагогика Су "Св. Климент Охридски"
Учител в предучилищна възраст.
Силвия Антоноваs.antonova@sou90.orgОбразование:
ЮЗУ "Неофит Рилски", Институт по изобразително изкуство и техника, гр. Дупница
Учител по домашен бит и техника,икономика и изобразително изкуство
Райничка Лазароваr.lazarova@sou90.orgОбразование:
Магистър по начална педагогика, СУ "Св, Климент Охридски", V ПКС към ДУУ
Начален учител
Златина Кирова
z.kirova@sou90.orgОбразование: НУПЧЕ с английски език - 2009 г. и ДЮУП през 2012 в СУ "Св. Климент Охридски". Работи в 90 СОУ от 2009 г.Начален учител, учител по АЕ в начален курс.
Зорница Бранковаz.brankova@sou90.orgОбразование:
СУ"Св. Климент Охридски"- магистър - Предучилищна педагогика, Българска филология; магистър - журналистика
Учител по БЕЛ+359882516753
Росица Симеоноваr.simeonova@sou90.orgОбразование:
СУ "Св.Климент Охридси" - магистър начална училищна педагогика
Старши начален учител+359884768508
Даниела Динчеваd.dincheva@sou90.orgОбразование:
Учител по Английски език
Силвана Младеноваs.mladenova@sou90.orgУчител по АЕ в начален курс
Мария Асеноваm.asenova@sou90.orgУчител по испански език
Йоана Милановаy.milanova@sou90.org
Шеннур Неджмиеваsh.nedjmieva@sou90.orgОбразование:
СУ "Св. Климент Охридски", специалност Физика и математика;
V ПКС
Учител по математика и информационни технологии+359884185634
Росица ДимоваОбразование: Висше - магистър СУ "Св. Климент Охридски"
физически факултет, специалност - физика
учител по физика и математика
Квалификация: II ПКС
Учител по физика и математика
София Модеваs.modeva@sou90.org
Десислава Поповска d.popovska@sou90.org
Богданка Михайлова b.mihailova@sou90.orgОбразование:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.Благоевград- педагогика на тр. политехн.подготовка, СУ "Св.Климент Охридски" - НУП, II ПКС
Старши учител в начален етап +359889379906
Гергана Чолаковаg.cholakova@sou90.orgОбразование:
Учител по география и икономика
Соня Софрониеваs.sofronieva@sou90.orgУчител по история
Георги Пеевg.peev@sou90.orgОбразование:;
Учител по музика
Тодор Маноловt.manolov@sou90.orgОбразование:
НСА, специалност физическо възпитание и спорт.
Учител по ФВС
Стефан Петровs.petrov@sou90.orgОбразование:
Физическо възпитание и спорт в гимназиаелн и прогимназиален курс, към НСА.
Учител по ФВС
Венцислав Петровv.petrov@sou90.orgОбразование: НСА "Васил левски", треньорски факултет, специалности - треньор по футбол и учител по физическо възпитание и спортУчител по ФВС
Ирена Налбантоваi.nalbantova@sou90.orgНачален учител
Лилия Борисоваl.borisova@sou90.orgОбразование
Магистър Биология и химия- СУ „Св. Климент Охридски“-2002
Магистър Социални дейности- „Социална работа с деца и семейства“- СУ „Св. Климент Охридски“-2013
Следдипломна квалификация- Начална училищна педагогика-2015
Педагогически опит- 14г.
Мото –
„Когато искаш да постигнеш нещо, не търси причина, а начин!“
Начален учител.
Учител по биология и химия
Анелия Дудоваa.dudova@sou90.orgОбразование:
Начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски".
Начален учител
Снежана Терзиеваs.terzieva@sou90.orgНачален учител
Светла Стояноваs.stoianova@sou90.orgОбразование:
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика в ПУ "Паисий Хилендарски" и СУ "Св. Климент Охридски"
2 години педагогически стаж
Начален учител
Виолета Сугареваs.sugareva@sou90.orgНачален учител
Иванка Ивановаi.ivanova@sou90.orgУчител по БЕЛ
Галина Гавазоваg.gavazova@sou90.orgОбразование:
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Специалност: История и преквалификация Дефектология
II ПКС
Ресурсен учител
Надежда Славейковаn.slaveikova@sou90.orgОбразование:
ВПИ - гр. Благоевград, НБУ - гр.София
Специалност: Дефектология - специална педагогика и логопедия.
IV ПКС
Ресурсен учител
Логопед
Силвия Маноловаs.manolova@sou90.org