Библиотека

Home / 90 СУ / Материална база / Библиотека

“Вземи, прочети и върни” е мотото на нашата новоизградена отворена библиотека, която се намира във фоайето на третия етаж. Тя е направена по проект на Столична община “Доброволческа инициатива на Ученическия съвет” и по проект “Глобално образование”. Във фоайето са разположени пейки и маси изработени от палети , с помощта на  учениците от Іб и ІVб клас, а стелажите са боядисани ученици от Ха и ХІа клас. Ученици, родители и учители дариха книги за възпитаниците на училището.