Списък на подготвителна група 5-годишни 2015/2016 г.

Home / Списък на подготвителна група 5-годишни 2015/2016 г.

1ЕЛИЦА АНДРЕЕВА НАЙДЕНОВА
2БИЛЯНА БОЯНОВА ВЕЛИКОВА
3ЕРДЖАН ЕМИЛИЕВ ИЛИЕВ
4ИВАНА КОСТАДИНОВА СОКОЛОВА
5РУМЕН ЛЮБКОВ АСЕНОВ
6АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ САВОВ
7САИД АБДУЛАЙ БАРИ
8БОЯН ТОДОРОВ МИХОВ
9СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
10КАЛОЯН ДИМИТРОВ КИРОВ
11АЛЕКС НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ
12ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СОТИРОВ
13МАЙКЪЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ