Подготвителен клас

Home / Прием / Подготвителен клас

ПРИЕМ  НА ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

През учебната  2018 / 2019 година 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” обявява прием – 1 паралелка за деца от подготвителен клас:

 • 5-годишна възраст – деца, родени през 2012г.
 • 6-годишна възраст – деца, родени през 2011г.

Общ брой 22 деца.

Групите са разположени в самостоятелен корпус, предлагащ модерно оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите изисквания на децата.

Подготвителна група в 90 СУ съществува от 2012 година и децата, които се обучават тук са успешно подготвени да продължат своето обучение в 1 клас.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • Учебният процес в предучилищен етап се осъществява в полудневна форма на обучение
 • Класните стаи  са разположени в Европейски модерно осъвременен самостоятелен корпус с оборудване, съобразено с възрастовите особености на децата.
 • Обучението е безплатно
 • Без месечна такса
 • Безплатна закуска и плод за всяко дете
 • Безплатни учебни помагала за децата
 • Логопед, книжарница, библиотека
 • Три компютърни зали
 • Ученически стол и бюфет
 • Медицински кабинет и Стоматолог
 • Квалифициран учителски състав
 • Психолог
 • Ресурсни учители
 • Допълнителни занимания: Английски и Испански език, модерни танци, класически балет, хореография и спорт.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за записване
 • Оригинал на акт за раждане за сверяване на лични данни
 • Всички необходими документи от критериите за прием

Критерии за кандидатстване – тук

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

ДейностСрок
1 Подаване на заявление от родителите за участие в I класиранеот 16.04.2018г. до 16.05.2018 г.
2 Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап на класиране на 04.06.2018г.
в 17.00ч
3 Записване на класиралите се ученициот 05.06.2018г. до 08.06. 2018г.
4 Обявяване на записалите се ученици и броя на свободните места за II класиранена 11.06.2018г.
до 17.00ч.
5 Записване на учениците от II класиранеот 12.06.2018г. до 13.06.2018 г.
6 Обявяване на свободните места за III класиране14.06.2018г. 17ч
9 Попълване на свободните местаот 20.06.2018 г до 14.09.2018г.

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директорите по учебната дейност – г-жа Йорданка Неделчева – 0882 515 936 и г-жа Албена Тодорова – 0882514429 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854

ВАЖНО!!! Необходими документи за учениците в подготвителен клас 2016/2017 година