Подготвителен клас

Home / Прием / Подготвителен клас

ПРИЕМ  НА ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

През учебната  2017 / 2018 година 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” обявява прием – 2 паралелки за деца от подготвителен клас:

 • 5-годишна възраст – деца, родени през 2012г. – 22 деца
 • 6-годишна възраст – деца, родени през 2011г. – 22 деца

Групите са разположени в самостоятелен корпус, предлагащ модерно оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите изисквания на децата.

Подготвителна група в 90 СУ съществува от 2012 година и децата, които се обучават тук са успешно подготвени да продължат своето обучение в 1 клас.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • Учебният процес в предучилищен етап се осъществява в целодневна форма на обучение – от 8.00 ч. до 17.00 часа
 • Класните стаи  са разположени в Европейски модерно осъвременен самостоятелен корпус с оборудване, съобразено с възрастовите особености на децата.
 • Обучението е безплатно
 • Без месечна такса
 • Безплатна закуска и плод за всяко дете
 • Спално отделение
 • Безплатни учебни помагала за децата
 • Логопед, книжарница, библиотека
 • Три компютърни зали
 • Ученически стол и бюфет
 • Медицински кабинет и Стоматолог
 • Квалифициран учителски състав
 • Психолог
 • Ресурсни учители
 • Допълнителни занимания: Английски и Испански език, модерни танци, класически балет, хореография и спорт.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за записване
 • Оригинал на акт за раждане за сверяване на лични данни
 • Всички необходими документи от критериите за прием

Критерии за кандидатстване – тук

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

ДейностСрок
1 Подаване на заявление от родителите за участие в I класиранеот 18.04.2017г. до 19.05.2017 г.
2 Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап на класиране на 02.06.2017г.
в 17.00ч
3 Записване на класиралите се ученициот 05.06.2017г. до 07.06. 2017г.
4 Обявяване на записалите се ученици и броя на свободните места за II класиранена 08.06.2017г.
до 17.00ч.
5 Попълване на незаетите места от II класиранеот 09.06.2017г. до 12.06.2017г.
6 Обявяване на списъците от II класиранена 13.06.2017г. 17.00 ч
7 Записване на учениците от II класиранеот 14.06.2017г. до 15.06.2017 г.
8 Обявяване на свободните места за III класиране16.06.2017г. 17ч
9 Попълване на свободните местаот 19.06.2017 г до 14.09.2017г.

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директора по учебната дейност – г-жа Камелия Кирилова – 0882514429 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854

ВАЖНО!!! Необходими документи за учениците в подготвителен клас 2016/2017 година
ПРИЕТИ ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 2016/2017

 

Прием 2016/2017 г на ученици в подготвителен клас от:

 • 5-годишна възраст – 2010г.
 • 6-годишна възраст – 2011г.

в самостоятелен корпус, предлагащ модерно оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите изисквания на децата.

Подготвителна група в 90 СОУ съществува от 2012 година и децата, които се обучават тук са успешно подготвени да продължат своето обучение в 1 клас.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за записване
 • Копие от акт за раждане
 • Допълнителна информация можете да получите на телефон: 02/8250854 – секретар.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

 

 • Близост до училището по адресна регистрация, непроменена след 01.01.2016г.
 • Наличие на деца от семейството, които се обучават в 90 СОУ
 • Деца с интерес към изучаване на испански език
 • Деца на учители и служители в системата на образованието.
 • Деца близнаци и деца сираци

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

 ДейностСрок
1Подаване на заявления за прием в подготвителна група и копие
от акт за раждане за участие в първо класиране
до 30.05.2016г.
2Обявяване на списъците на приетите деца на първи етап на класиранена 03.06.2016г.
в 17.00ч.
3Записване на приетите деца на първи етап на класиране
на 06.06.2016г.
и на 07.06.2016г.
4Обявяване на записалите се деца и броя на свободните местана 08.06.2016г.
до 17.30ч.
5Попълване на незаетите местана 09.06.2016г.
и на 10.06.2016г.
6Обявяване на записалите се деца и броя на останалите
свободни места
на 13.06.2016г.
7Попълване на незаетите местадо 15.09.2016г.

Прием:  1 група 5- годишни и 1 група 6- годишни деца.