Прием V клас

Home / Прием / Прием V клас

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

.

 

Скъпи родители, ТУК може да разгледате презентацията относно предметите и дейностите за бъдещи петокласници!

 

.

.

Уважаеми родители на бъдещи петокласници!

С радост искаме да ви поканим на родителска среща на 02.06.2021 г.(Сряда) от 18:00 часа в Актовата зала.

Важно! Могат да присъстват и родители на бъдещи петокласници, които не са ученици в нашето училище!!!

.

.

 

.

.

.

.

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

Заповядайте на онлайн информационна родителска среща на 10 юни от 18:00 ч – тук   

 

Информационна презентация – прием 2020/ 2021 година – тук

 

IMG_20200609_084238

За учебната 2020/2021 г. 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ предвижда разширяване на иновацията, която, считано от учебната 2019/2020 година навлезе и в прогимназиален етап на обучение.

3 паралелки – по 26  ученици, общо 78 ученици

За учениците от пети клас е планирана следната организация на учебния ден: Енергиен старт, учебни часове, Зони за развитие, Зони за подпомагане, Зони за споделяне. Също така се предлага богато разнообразие от занимания по интереси.

Обучението и възпитанието на децата от пети клас е ориентирано към създаване на подкрепяща среда, в която ще се развиват и обогатяват знанията  и уменията на децата, техните компетентности и нагласи. Чрез иновативна методика ще се развиват уменията на XXI век.

Екипът от опитни педагогически специалисти ще прилага методи на работа, насочени към подкрепа на всяко дете за повишаване на мотивацията му при овладяване на учебния материал.

 Въвеждането на проектно-базирано обучение е насочено към: развиване на умения за учене, емоционална интелигентност, критично мислене, способност зо оценка и самооценка, способност за даване на обратна връзка, умения за работа в екип, комуникативни умения, презентационни умения, математическа грамотност, базови познания в областта на науката и технологиите, дигитални умения.

Цялостната учебно-възпитателна дейност, която ще бъде реализирана с петокласниците, има следните цели: улесняване на прехода от начален етап към прогимназиален етап на обучение, намаляване на стреса при децата, осъзнаване на взаимовръзката между отделните учебни предмети и на практическото приложение на изучавания материал.

В пети клас се предвижда и изучаването на предметите Родолюбие и Опазване на околната среда. Обучението по родолюбие е насочено към формиране на национално самосъзнание у децата и запознаване с българската история и с традиционната култура, с творчеството на различни български автори, посветено на родината. Обучението по опазване на околната среда е насочено към формиране на екологична култура и поведение у децата, към защита и разумно ползване на природните ресурси и опазване на природата.

 

Slide1

ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

 • Математика
 • Български език и литература
 • Интегративни предмети по авторски програми на учителите от 90 СУ – Родолюбие и Опазване на околната среда

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Паралелки с изучаване на английски и/или испански език,
 • Извънкласни дейности: народни и латино танци, класически балет, пеене, таекуондо, различни групи по интереси по проект “Твоят час ” – готварство, приложни изкуства, публицистичен клуб, футбол, художествена гимнастика и др.
 • Обучение с иновативни методи на преподаване и образователни софтуери- SOLE, Уча.се , мобилна класна стая и др.
 • Модерна и уютна материална база за обучение по предприемачество съвместно с Фондация „Каузи“
 • Зала за природни науки – „Космос“
 • Ученически стол (топъл обяд)
 • Учебният процес  се осъществява в нова и модерна сграда.
 • Логопед, психолог, ресурсни учители
 • Осигуряване на безопасност посредством система за контрол на достъпа
 • Стоматологичен и медицински кабинети

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директорите по учебна дейност -г-жа Йорданка Неделчева – 0882515936;  г-жа Албена Тодорова – 0882514429 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854