Проекти

Home / Проекти

Колективът на 90 СУ приема за своя лична мисия да осигури най-добрите условия на своите ученици. Ние се стремим към всяка възможност, която се предоставя за подобряване на средата, материалната база, учебния процес и иновациите, които навлизат в образованието.

projectmanagement project-management