Ученически съвет

Home / Родители / Ученически съвет

От учебната 2017/2018 година в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ има ученически съвет. В него са включени ученици от прогимназия и гимназия. Чрез гласуване в началото на всяка учебна година се избират най-активните ученици, които посредством презентация на своите идеи, печелят доверието на своите съученици и работят за развитието на училището, заедно с училищния психолог г-жа Д.Цветкова и педагогическия персонал.

pgaz.vidin.studentsboard

 Инициативи:

 

Световен ден за борба с тормоза в училище