НВО

Национално външно оценяване

ІV клас

Български език и литература –  10 май 2017 г.
Математика – 12 май 2017 г.
Човекът и природата –  15 май 2017 г.
Човекът и обществото – 16  май 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ НА 90 СОУ НА НВО ЗА 4 КЛАС

НВО – VІІ клас – 2016/2016 – организация и инструктаж

Български език и литература – 19 май 2017 г.
Математика – 22 май 2017 г.
Чужди езици – 29 май 2017 г.

VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език – 23 юни 2017 г.