Родителски срещи

Home / Родители / Родителски срещи

Учебна 2019/2020 година

11.09.2019 година –  18:00 ч. Родителска среща за начален етап на обучение

12.09.2019 година – 18:00 ч. Родителска среща за всички прогимназия и гимназия

11.12.2019 година 18:00 ч за всички ученици

08.04.2020 година 18:00 ч за всички ученици

25.03.2020 година – 18:00 ч. – Родителска среща за бъдещите първокласници

10.06.2020 година – 18:00 ч. Родителска среща за бъдещите първокласници

10.09.2020 година- 18:00 ч. Родителска среща за бъдещите първокласници

 

 

Учебна 2018/2019 година

12.09.2018 година – 18:00 ч. – I,V, VIII клас

13.09.2018 година – 18:00 ч.- II,III,IV,VI,VII,IX,X,XI,XII клас

9.01.2019 година 18:00ч. за всички ученици

27.03.2019 година – 18:00 ч. – Родителска среща за бъдещите първокласници

17.04.2019 година – 18.00 ч.  за всички ученици

20.06.2019 година – 18:00 ч. Родителска среща за бъдещите първокласници

 

 

Учебна 2017/2018 година

Предстоящи родителски срещи:

Списък по класове – тук
Предстоящи родителски срещи:

25.04.2018 година – 18:00 ч. за всички класове

За бъдещи първокласници :

  1. 15.03.2018г.     – 18:00 ч. / зала “Космос”
  2. 14.06.2018 г. – 18:00 ч. / зала “Космос”
  3. 12.09.2018 г. – 18:00 ч. / зала “Космос”