Родителски срещи

Home / Родители / Родителски срещи

Учебна 2017/2018 година

Предстоящи родителски срещи:

Списък по класове – тук


Предстоящи родителски срещи:

  1.    7.12.2016г.     – 18ч
  2.     26.04.2017г. – 18ч

За бъдещи първокласници :

  1. 15.03.2017г.     – 18ч
  2. 8.06.2017г.        -18ч
  3. 12.09.2017г.      -18ч