Родителски срещи

Home / Родители / Родителски срещи

Учебна 2018/2019 година

12.09.2018 година – 18:00 ч. – I,V, VIII клас

13.09.2018 година – 18:00 ч.- II,III,IV,VI,VII,IX,X,XI,XII клас

 

Учебна 2017/2018 година

Предстоящи родителски срещи:

Списък по класове – тук
Предстоящи родителски срещи:

25.04.2018 година – 18:00 ч. за всички класове

За бъдещи първокласници :

  1. 15.03.2018г.     – 18:00 ч. / зала “Космос”
  2. 14.06.2018 г. – 18:00 ч. / зала “Космос”
  3. 12.09.2018 г. – 18:00 ч. / зала “Космос”