Класни стаи

Home / Ученици / Класни стаи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ

Етаж / СтаяКлас / кл. ръководител
Етаж/ СтаяКлас / кл. ръководител
Игрална зала3/ 319V а
Й.Миланова
1/ 109ПГ-6 год.
В.Банова
3/ 317V б
Т.Танова
2/ 226І а
Сн.Терзиева/Т.Тотева
3/ 321V в
С.Миланова
2/ 222І б
Л.Борисова/ И.Налбантова
4/ 402VІ а
Г.Пеев
1/ 118І в
В.Сугарева/ Сн.Стоянова
3/ 315VI б
Д.Динчева

2/ 223ІI а
З.Кирова/ Д. Николова
1/ 120VI в
С.Антонова

1/ 117II б
Сн.Кръстева/ В.Харалампиева
3/ 316VII а
Ж.Нинова

1/ 225ІI в
З.Златева/Р.Лазарова
3/ 311VII б
З.Бранкова
1/ 116ІII а
С.Георгиева/ Д.Поповска
3/ 303VIII a
М.Асенова
2/ 221ІII б
З.Цолова/ Р.Симеонова
3/ 312IX а
Г.Чолакова
1/ 115ІІI в
Ив.Горова/Г.Василева2/ 219Х a
Р.Димова
1/ 103ІV а
Б.Михайлова/ А.Дудова
3/ 302XI а
С.Софрониева
1/ 102IV б
Г.Гегова/С. Модева
2/220XII а
Д.Аначкова
219К-т Физика309К-т Химия
225,105,224К-т по интереси410Лаборатория
101Енвижън412К-т Музика
409К-т Биология211,213,220Компютърни кабинети
120К-т Изобразително изкуство120К-т Технологии
403Зала Космос