Класни стаи

Home / Ученици / Класни стаи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ

Етаж / СтаяКлас / кл. ръководител
Етаж/ СтаяКлас / кл. ръководител
1/ 109ПГ-6 год.
В.Банова
3/ 319VI а
Й.Миланова
1/ 1031 а
Б.Михайлова/ А.Дудова
3/ 317VI б
Т.Танова
1/1021 б
Г.Гегова/ Х.Чанева
3/ 321VI в
С.Миланова
1/1041 в
Ж.Крумова/Р.Русинова
4/ 402VIІ а
А.Точева
1/1051 г
Т.Георгиева/ В.Младенова
3/321VII б
К.Иванова
2/ 226ІI а
Сн.Терзиева/Т.Тотева
3/312VIII а
В.Митков
2/ 222ІI б
Л.Борисова/ И.Налбантова
3/ 303IX а
М.Асенова
1/ 118IІ в
В.Сугарева/ Св.Стоянова
3/316Х a
Ж.Нинова

2/ 223ІII а
З.Кирова/ Д. Николова
К-т ФизикаХI a
Р.Димова
1/ 117III б
Сн.Кръстева/ В.Харалампиева
3/302XII а
С.Софрониева
1/ 225ІII в
З.Златева/Р.Лазарова
3/309К-т Химия
1/ 116ІV а
С.Георгиева/ Д.Поповска
2/211К-т ИКТ
2/ 221ІV б
З.Цолова/ Р.Симеонова
2/213К-т ИКТ
1/ 115ІV в
Ив.Горова/Г.Василева2/220К-т ИКТ
3/ 311V а
В.Петров
1/120К-т Технологии
4/ 409V б
С.Манолова
1/120XII а
Д.Аначкова
219К-т Физика3/309К-т Химия
225,105,224К-т по интереси4/410Лаборатория
101Енвижън4/408Зала Космос
409К-т Биология5Малка актова зала
120К-т Изобразително изкуство5Голяма актова зала