Класни стаи

Home / Ученици / Класни стаи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ

Етаж / СтаяКлас / кл. ръководител
Етаж/ СтаяКлас / кл. ръководител
Игрална зала4/ 402V а
Г.Пеев
1/ 109ПГ-6 год.
В.Банова
3/ 315V б
Д.Динчева
2/ 223І а
З.Кирова/ Д. Николова
1/ 120V в
С.Антонова
1/ 117І б
Сн.Кръстева/ В.Харалампиева
3/ 321VІ а
Б. Тодорова
2/ 225І в
З.Златева/ Р.Лазарова
3/ 311VI б
З.Бранкова
1/ 116ІI а
С.Георгиева/ Д.Поповска
3/ 316VIІ а
Ж.Нинова
1/ 221II б
З.Цолова/ Р.Симеонова
3/ 302VII б
С.Софрониева
1/ 115ІI в
Ив.Горова/К.Панова
3/ 312VIII a
Г.Чолакова
1/ 103ІII а
Б.Михайлова/ А.Дудова
2/ 219IX а
Р.Димова
1/ 102ІII б
Г.Гегова/С. Модева
2/ 213Х а
Н.Дончева
2/ 226ІV а
Сн.Терзиева/ В.Домусчиева

3/ 317ХI a
И.Иванова
2/ 222IV б
Л.Борисова/ И.Налбантова
2/ 220XII а
Д.Аначкова
2/ 225ІV в
З.Златева/ Р.Лазарова
403Зала Космос
219К-т Физика309К-т Химия
225,105,224К-т по интереси410Лаборатория
101Енвижън412К-т Музика
409К-т Биология211,213,220Компютърни кабинети
120К-т Изобразително изкуство120К-т Технологии