Класни стаи

Home / Ученици / Класни стаи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ

Етаж / СтаяКлас / кл. ръководител
Етаж/ СтаяКлас / кл. ръководител
Игрална зала3/ 321V а
В.Костова
1/ 109ПГ-6 год.
Пламена Иванова
3/ 311V б
З.Бранкова
1/ 116І а
С.Георгиева/ Д.Поповска
3/ 319VI а
Ж.Нинова
2/ 221І б
З.Цолова/Р.Симеонова
3/ 318VІ б
С.Софрониева
1/ 115І в
Ив.Горова/К.Панова
3/ 305VII а
С.Пъчева
1/ 103ІI а
Б.Михайлова/ А.Дудова
3/ 302VIІ б
Силвия Антонова
1/ 102II б
Г.Гегова/Й.Цанева
3/ 303VIII а
Р.Димова
2/ 226ІII а
Сн.Терзиева/ В.Домусчиева
3/ 312IX a
Нели Дончева
2/ 222ІII б
Л.Борисова/ И.Налбантова
3/ 317Х а
И. Иванова
1/ 118ІІI в
С.Стоянова/ В.Сугарева
3/ 315ХІ а
М.Зарева
2/ 223ІV а
З.Кирова/ М.Милушева
3/ 316ХII a
Д.Аначкова
1/ 117IV б
Сн.Кръстева/ В.Харалампиева
3/ 314XII б
Ш. Неджмиева
2/ 225ІV в
З.Златева/ Р.Лазарова
403Зала Космос
218К-т Физика309К-т Химия
225,105,224К-т по интереси410Лаборатория
101Енвижън412К-т Музика
409К-т Биология211,213,220Компютърни кабинети
120К-т Изобразително изкуство120К-т Технологии