Класни стаи

Home / Ученици / Класни стаи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ

Етаж / СтаяКлас / кл. ръководител
Етаж/ СтаяКлас / кл. ръководител
1/ стая по интересиПГ-5 год.
Пламена Георгиева
3/ 319V а
Ж. Нинова
1/ 109ПГ-6 год.
Зорница Бранкова
3/ 321V б
А. Тодорова
1/ 103І а
Б.Михайлова/ А. Дудова
3/ 307VI а
Св. Пъчева
1/ 102І б
Г.Гегова/ Й. Цанева
3/ 303VІ б
П. Цветанов
2/ 226ІІ а
Сн. Терзиева/ В. Домусчиева
3/ 311VII а
Кр. Попова
2/ 222ІI б
Л. Борисова/ И. Налбантова
3/ 302VIІ б
Силвия Антонова
1/ 118II в
С. Стоянова/ В. Сугарева
3/ 312VIII а
Н. Дончева
2/ 223ІII а
Зл. Кирова/ М. Милушева
3/ 317IX a
Й. Неделчева
1/ 117ІII б
В. Бандева/ Сн. Кръстева
3/ 315Х а
М. Зарева
2/ 225ІІI в
З. Златева/ Р. Лазарова
3/ 316ХІ а
Д. Аначкова
1/ 116ІV а
С. Георгиева
3/ 314ХI б
М. Михалева
2/ 221IV б
З. Цолова
3/ 318XII а
Р. Димова
1/ 115ІV в
И. Горова
218К-т Физика309К-т Химия
225,105,224К-т по интереси410Лаборатория
101Енвижън412К-т Музика
406К-т Биология211,213,220Компютърни кабинети
107К-т Изобразително изкуство120К-т Технологии