Графици

Home / Ученици / Графици

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

За ученици от I до IV клас –

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

За ученици от V и VII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 14:55 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

За ученици от VIII до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 15:10 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

График на провеждане на часове по БДП I срок – тук

График на провеждане на консултации I срок – тук

График на провеждане на класни и контролни работи – прогимназия – тук

График на провеждане на класни и контролни работи – гимназия – тук

График на провеждане на втори час на класа – тук

 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

За ученици от I до IV клас –

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

За ученици от V и VI клас:

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 14:15 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

За ученици от VII до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 14:15 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

График на провеждане на часовете по проект „Развитието“ – тук

График на провеждане на часове по БДП I срок – тук 

График на провеждане на часове по Спортни дейности I срок – тук

График на провеждане на консултации I срок – тук

График на провеждане на класни и контролни работи – прогимназия – тук

График на провеждане на класни и контролни работи – гимназия – тук

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

График на провеждане на часове по БДП II срок – тук 

График на провеждане на часове по Спортни дейности II срок – тук

График на провеждане на консултации II срок – стр.1 стр.2 стр. 3 

График на провеждане на класни и контролни работи – прогимназия – стр.1 стр. 2

График на провеждане на класни и контролни работи – гимназия – стр. 1 стр.2

График на провеждане на зони за подпомагане – тук 

График за провеждане на часове по БДП и график за контролни и класни работи за I срок на учебната 2018/2019 година.

График за организацията на учебния ден:

За ученици от I до IV клас –

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

За ученици от V до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 13:45 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

График за контролни и класни работи II срок 2017/2018 г – прогимназиален етап

График за контролни и класни работи ІI срок 2017/2018 г – гимназиалн етап

График за спортни дейности – модул футбол 2017/2018 година

График за БДП – тук