Графици

Home / Ученици / Графици

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2016/2017 година – тук

График за контролни и класни работи І срок 2016/2017 г – прогимназиален етап

График за контролни и класни работи І срок 2016/2017 г – гимназиален етап

График за консултации с ученици І срок 2016/2017