Поправителни изпити и СФО

Home / Ученици / Поправителни изпити и СФО

СЪОБЩЕНИЕ

Всички приравнителни изпити и тези в самостоятелна форма на обучение продължават по установения график!

s1_maturi

 

График на януарска сесия СФО – тук

График на януарска сесия  – 12 клас – тук

График на консултации поправителна сесия септември- тук 

График на поправителни изпити септември- прогимназия – тук

График на поправителни изпити септември- 8-9 клас – тук

График на поправителни изпити септември- 10 клас – тук 

График на поправителни изпити септември- СФО – тук

График на поправителна сесия прогимназия – тук

*  Във връзка с провеждане на консултациите за учениците от прогимназиален етап, които ще се явяват на поправителни изпити през м. юни 2019 г., ви информираме, че последната дата за консултация  по английски език – ЗУЧ при г-жа Д. Динчева  е 27.06.2019 г. /вместо 17.06.2019 г./

График на изпити гимназия  – тук 

График на изпити СФО – 7 клас – тук 

График на поправителни изпити – редовна сесия – тук

График на поправителни изпити минали години – тук

График на изпити СФО гимназия – тук

График на изпити СФО минали години – тук