Поправителни изпити и СФО

Home / Ученици / Поправителни изпити и СФО

График на провеждане на изпити в СФО гимназиален етап – първа редовна сесия

График на провеждане на изпити в СФО – VI клас

График на провеждане на изпити в СФО VII клас

График на приравнителни изпити и преминаване в непрофилирана форма на обучение X клас

График на приравнителни изпити и преминаване в непрофилирана форма на обучение XI клас

График за приравнителни изпити и преминаване в непрофилирана форма на обучение X клас

График на поправителна сесия на учениците в СФО – януари гимназиален етап

График на поправителни изпити от гимназиален етап дневна форма

График за консултации – месец септември

График поправителна сесия СФО гимназиален етап

График гимназиален етап – месец септември

График прогимназиален етап месец септември

График на изпитна сесия месец август- гимназиален етап

График поправителни изпити – 9 -12 клас

График поправителна сесия месец юни – прогимназия

График СФО – гимназиален етап – поправителна сесия

СЪОБЩЕНИЕ

График за майска изпитна сесия-СФО

Напомняме, че от 3.04. 2017 година започва приемът на заявления за явяване на изпити в СФО . Краен срок – 08.04. 2017 година.

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА!

Поради обявяването на 5,6,9,10 и 11 януари за неучебни дни, графикът за провеждане на изпити в СФО – януарска сесия, ще бъде променен.

Напомняме, че изпитната сесия за ученици на СФО е от 05.01.2017 до 31.01.2017год.

Подаването на заявления за явяване на изпити е до 20.12.2016год.

Неподалите заявления не се допускат до изпит.

12.12.2016г.

График за януарска изпитна сесия – СФО