Училищно настоятелство

Home / Училищно настоятелство

“Училищно настоятелство “Хосе де Сан Мартин” извършва дейност в обществена полза.Основни цели на сдружението са:

  1. Осъществяване на програми в областта на образованието, науката, изкуството, социалната дейност. Изграждане на съвременна култура и идентичност, популяризацията й в света като част от общия процес за взаимно опознаване и сътрудничество.
  2. Създаване на общество на възпитаници, преподаватели и родители на ученици от 90 СОУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”, както и на всички приятели и привърженици на идеята за високо технологично образование на европейско и световно равнище.
  3. Подпомагане развитието на обучението и възпитанието в 90 СОУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” и съдействие за издигане на социалния статус на преподаватели и възпитаници на училището, както и популяризиране на формите, методите и резултатите от обучението в същото.
  4. Издирване на талантливи младежи и девойки и подпомагане на тяхното изграждане и развитие като интелектуални и свободни личности, творци и учени и тяхната практическа реализация в живота.
  5. Стимулиране на свободния обмен на идеи, информация, интелектуални ценности.

 

Д Е Й Н О С Т И:

 Закупуване на пейки за училищния двор, а инициативата на ученици и родители от III б клас и “залените патрули” на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” облагородиха двора със засаждането на красиви цветя.

IMG-8c0c519e0be3261c2a9681b1598bb5f7-V IMG-acb80efaea68098f197bd9a6606f6e50-V IMG-c94113f696a951b0392023c086890890-V

Оборудване на интерактивна зала “Космос”, която се ползва от всички ученици в 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

зала Космос

 

03.04.2017 година. –  Благотворителен кулинарен базар – 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”. Благодарим на всички родители и ученици, които се включиха в инициативата.

17690672_10212631763818234_1218674234_n 17757968_10212631763738232_1246717396_n