Учене през голям въпрос

Днес, 15.14.2022 г. в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ се състоя открита педагогическа практика по природни науки в 8. клас по модела „Учене през голям въпрос“, която интегрира дейности при работа по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, български език и литература и чужд език (английски и испански). 

.

На откритата практика присъстваха ст. експерт Петя Иванова и ст. експерт Камен Радев от РУО София-град, учители по природни науки, директорът на 90 СУ г-жа Емилия Иванова и зам. директорът г- жа Татяна Танова. 

.

Като продължение на откритата практика предстоят открити уроци на 29.04. и 13.05. от 09:00 часа в СТЕМ центъра на училището.

.