Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Учебни планове и форми на обучение за учебна 2023/2024 година

.

Учебни планове:

Подготвителна група

1-4 клас

5-12 клас

.

Форми на обучение:

Дневна

Индивидуална

Комбинирана

Самостоятелна

.

.

Учебни планове за учебна 2022/2023 година

Учебен план 1. – 4. клас

Учебен план 4. – 12. клас

Програмна система за подготвителните класове (6-7 год.)

Програмна система за подготвителните класове (5-6 год.)


Учебни планове за учебна 2021/2022 година

Учебен план за 2021/2022 учебна година

Програмна система за подготвителните класове (6-7 год.)


Учебни планове за учебна 2020/2021 година

Учебни планове за 2020/2021 учебна година

Програмна система за подготвителните класове


Други учебни планове

Учебен план за 1 клас за учебната 2016/2017г.

Учебен план за 5 клас за учебната 2016/2017г.

Ученици, постъпили в 8 клас през учебната 2011/2012 г. профил: ЧУЖДОЕЗИКОВ

Ученици, постъпили в 8 клас през учебната 2010/2011 г. профил: ЧУЖДОЕЗИКОВ

Учебен план за 9 клас за учебната 2016/2017г.