Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Десислава Цветкова – Училищен психолог:

Проучва и подпомага психическото развитие и здраве на учениците; подготовката на образователен и професионален избор; адаптацията към образователната среда и различните социални системи.Осъществява диагностична дейност: диагностика на входната ниво на постъпващите в отделните степени ученици; диагностика на затрудненията в интелектуалната, личностното и емоционално-поведенческа сфера на учениците; идентифициране на надарени ученици, както и на ученици със специални образователни потребности;диагностика за подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците.Извършва консултативния дейност на ученици,учители и родители.

53784572_2289524167995996_6899884747938332672_n 54257818_2507655525911418_3342851279306096640_n