Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА

.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

2

6

5

0

0

0

0

10А

7

10Б

2

11А

3

12А

7

.

.

За учебната 2022/2023 година

Прием в подготвителен клас   – 1 групи по 22 деца

Прием в I клас – 5 паралелки  по 24 ученици – целодневна организация на учебния ден по паралелки – Иновативен проект

Прием в V клас – 3 паралелки по 26 ученици с разширено изучаване на БЕЛ и Математика / подготовка за НВО/ Възможност за избор на интегративен предмет по авторска програма, съставена от учителския колектив в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – Родолюбие или Опазване на околната среда. Факултативно обучение по испански език.

Прием в VIII клас

Профил  „Природни науки“

Интензивно изучаване на чужд езикВтори чужд езикБалообразуващи предметиПрофилиращи предмети
Английски езикИспански език1.тест БЕЛ х 1 + тест по математика х2
2.оценка по биология и здравно образование + оценка по химия и опазване на околната среда от свидетелство за основно образование+ Брой точки от Олимпиада по Биология и ЗО или Химия и ООС – областен кръг
1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3.Английски език

Профил „Предприемачески“

Интензивно изучаване на чужд езикВтори чужд езикБалообразуващи предметиПрофилиращи предмети
Испански езикАнглийски език1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2
2.оценка по георгафия и икономика + оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование
1. Предприемачество
2. Информационни технологии
3. Испански език
4. География и икономика

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директора по учебната дейност – г-жа Йорданка Неделчева – 0882515936 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854

За учебната 2019/2020 година

Прием в подготвителен клас   – 1 групи по 22 деца

Прием в I клас – 3 паралелки  по 24 ученици – целодневна организация на учебния ден по паралелки – Иновативен проект

Прием в V клас – 3 паралелки с разширено изучаване на БЕЛ и Математика / подготовка за НВО/ Възможност за избор на интегративен предмет по авторска програма, съставена от учителския колектив в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – Родолюбие или Опазване на околната среда. Факултативно обучение по испански език.

Прием в VIII клас

Профил  „Природни науки“

Интензивно изучаване на чужд езикВтори чужд езикБалообразуващи предметиПрофилиращи предмети
Английски езикИспански език1.тест БЕЛ х 1 + тест по математика х2
2.оценка по биология и здравно образование + оценка по химия и опазване на околната среда от свидетелство за основно образование+ Брой точки от Олимпиада по Биология и ЗО или Химия и ООС – областен кръг
1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3.Английски език

Профил „Предприемачески“

Интензивно изучаване на чужд езикВтори чужд езикБалообразуващи предметиПрофилиращи предмети
Испански езикАнглийски език1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2
2.оценка по георгафия и икономика + оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование
1. Предприемачество
2. Информационни технологии
3. Испански език
4. География и икономика

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директора по учебната дейност – г-жа Йорданка Неделчева – 0882515936 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854


За учебната 2018/2019 година

Прием в подготвителен клас полудневна  група  – 1 групи по 22 деца

Прием в I клас – 4 паралелки  по 22 ученици – целодневна организация на учебния ден по паралелки – Иновативен проект

Прием в V клас – 3 паралелки с разширено изучаване на БЕЛ и Математика / подготовка за НВО/ Възможност за избор на интегративен предмет по авторска програма, съставена от учителския колектив в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – Родолюбие или Опазване на околната среда. Факултативно обучение по испански език.

Прием в VIII клас

Профил  „Природни науки“

Интензивно изучаване на чужд езикВтори чужд езикБалообразуващи предметиПрофилиращи предмети
Английски езикИспански език1.тест БЕЛ х 1 + тест по математика х2
2.оценка по биология и здравно образование + оценка по химия и опазване на околната среда от свидетелство за основно образование+ Брой точки от Олимпиада по Биология и ЗО или Химия и ООС – областен кръг
1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3.Английски език

Профил „Предприемачески“

Интензивно изучаване на чужд езикВтори чужд езикБалообразуващи предметиПрофилиращи предмети
Испански езикАнглийски език1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2
2.оценка по георгафия и икономика + оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование
1. Предприемачество
2. Информационни технологии
3. Испански език
4. География и икономика

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директора по учебната дейност – г-жа Йорданка Неделчева – 0882515936 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854