Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

.

Правила за организиране и провеждане на атестирането

.

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

Правилник за дейността на 90. СУ за учебната 2023/2024 година

Годишен план на 90. СУ за учебната 2023/2024 година

Дневен режим 1 срок 

Дневен режим 2 срок

План за квалификационна дейност на 90. СУ за учебната 2023/2024 година

План за защита при бедствия, аварии и катастрофи за учебната 2023/2024 година

План за вътршния трудов ред за учебната 2023/2024 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд за учебната 2023/2024 година

.

.

.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

Правилник за дейността на 90. СУ за учебната 2022/2023 година

Годишен план на 90. СУ за учебната 2022/2023 година

Дневен режим

План за квалификационна дейност на 90. СУ за учебната 2022/2023 година

План за противодействие на училищния тормоз в 90. СУ за учебната 2022/2023 година

Правила и процедури за противодействие на училищния тормоз в 90. СУ за учебната 2022/2023 година

Програма за превенция на ранно напускане на училище 2022/2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2022/2023 година

Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие за учебната 2022/2023 година

План за защита при бедствия, аварии и катастрофи за учебната 2022/2023 година

План за вътршния трудов ред за учебната 2022/2023 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд за учебната 2022/2023 година

 


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Годишен план на 90. СУ за учебната 2021/2022 година

Правилник за дейността на 90. СУ за учебната 2021/2022 година

План за квалификационна дейност на 90. СУ за учебната 2021/2022 година

Правила и процедури за противодействие на училищния тормоз 

Програма за превенция на ранно напускане на училище 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2022/2023 година


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Правилник за дейността на 90. СУ за учебната 2020/2021 година

Правилник за вътрешния трудов ред за 2020/2021 година

Инструкция за безопасност за учебната 2020/2021 година

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи 2020/2021 година

План за действие при пожар 2020/2021 година

Правилник за стипендии 2020/2021 година

План за сигурност 2020/2021 година

Правилник за пропускателния режим на училището

Мерки за COVID-19

Инструктаж за COVID – 19


УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Правилник за устройството и дейността на 90. СУ за учебната 2019/2020 година

Правилник за вътрешния трудов ред за 2019/2020 година

Инструкция за безопасност за учебната 2019/2020 година

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи 2019/2020 година

План за действие при пожар 2019/2020 година

Правилник за стипендии 2019/2020 година

План за сигурност 2019/2020 година

Правилник за пропускателния режим на училището


УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 

Правилник за устройството и дейността на 90. СУ за учебната 2018/2019 г

Правилник за вътрешния трудов ред за 2018/2019 година

Инструкция за безопасност за учебната 2018/2019 година

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи 2018/2019 година

План за действие при пожар 2018/2019 година

Правилник за стипендии 2018/2019 година

План за противодействие на тероризма

Правилник за пропускателния режим на училището