Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ 

Линк към Shkolo.bg 

ПЪРВИ СРОК 2022/2023 година

ВТОРИ СРОК 2022/2023 година

От учебната 2018/2019 година 90 СУ „Ген.Хосе де Сан Мартин“ премина изцяло на електронен дневник, използвайки платформата shkolo.bg . Това подобрява комуникацията с родители и ученици, които могат да следят оценки, отсъствия, отзиви, седмично разписание, домашни работи на дневна база в реално време (e- мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия). По този начин се подобри обменът на информация между учители и се облекчи статистическата обработка на успеха и отсъствия.

shkolo

Прогимназия и гимназия – тук

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2017/2018 ГОДИНА:

I клас – тук

II клас – тук

III клас – тук

IV клас – тук

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА 5 – 12 клас от 07.02.2018 година

Списък на преподавателския колектив