Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Учебна 2022/2023 година

Списък на членовете – тук 
Дейности на Училищния ученически съвет през учебната 2022-2023 година.

1.       Благотворителен Коледен базар и Коледен концерт. Инициативата е за събиране на средства за подобрение на  средата за спорт  в учебното заведение.

2. Благотворителен  базар за 1 март с изработени мартеници и сувенири от учениците.

2.       Проведени са  игри с учениците от начален етап във 2 клас и 4 клас, с цел сплотяване и подобряване на комуникативните умения.

3.       Участие в реализиране на Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап, по модел „ Връстници обучават връстници“. Обученията са проведени в 9. Клас от ученици в 10. клас.

4.       Организирана е акция за набиране на помощи за пострадалите от земетресенията в Турция с активното участие на ученици и родители от всички начален етап, прогимназиален и гимназиален етап.

5.       Участие на председателя на Ученическия съвет  на заседанията на Училищния координационен съвет за справяне с проявите на агресия в училищната среда.

6.       Участие в организирано събитие на Софийския ученически съвет за обучение на  председателите  от училищата на София.

От учебната 2017/2018 година в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ има ученически съвет. В него са включени ученици от прогимназия и гимназия. Чрез гласуване в началото на всяка учебна година се избират най-активните ученици, които посредством презентация на своите идеи, печелят доверието на своите съученици и работят за развитието на училището, заедно с училищния психолог г-жа Д.Цветкова и педагогическия персонал.

pgaz.vidin.studentsboard

 Инициативи:

Световен ден за борба с тормоза в училище

От учебната 2017/2018 година в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ има ученически съвет. В него са включени ученици от прогимназия и гимназия. Чрез гласуване в началото на всяка учебна година се избират най-активните ученици, които посредством презентация на своите идеи, печелят доверието на своите съученици и работят за развитието на училището, заедно с училищния психолог г-жа Д.Цветкова и педагогическия персонал.

pgaz.vidin.studentsboard

 Инициативи:

Световен ден за борба с тормоза в училище