Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

.

.

Скъпи родители, 

представяме Ви график за провеждане на родителски срещи през м. Април 2024 г:

.

🍀 за начален етап – ТУК

.

🍀 за учениците от 5 до 11 клас – 23.04.2024 г. от 18:00 ч.

.

🍀 за учениците от 12 клас – 25.04.2024 г. от 18:00 ч.
.

.

ГРАФИК 

НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

ПРЕДИ 15 СЕПТЕМВРИ

.

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – 17:30 – 1 ЕТАЖ

КЛАС ДАТА ЧАС Кабинет Класен ръководител
12.09 17:30 109 Т.Георгиева/ Е. Ботева
12.09 17:30 222 И.Налбантова       / П.Петкова
12.09 17:30 226 Й. Илова/С. Терзиева
12.09 17:30 118 В. Сугарева/Б. Иванова
12.09 17:30 108 Д. Поповска/  Д. Найденова   
12.09 17:30 Балканджийска/ Гущерова
13.09 А.Генова    
12.09. 17:30 103 Ц. Методиев

Р. Лазарова

12.09.23г 17:30 225 З.Златева/

 М. Цоцова

12.09 17:00 223 З. Кирова / 

Д. Бакърджиева

13.09. 17:30 116 С. Георгиева/

Л. Атанасова

12.09 18:00 221 Р. Симеонова/ 

И. Дамянов

12.09 18.00 115 И.Горова /С.Иванова
12.09 17:30 208 С. Ангелова/ 

К. Георгиев

12.09.2023 17:30 101 Б. Михайлова/

Н.Георгиева

12.09.2023 17:30 102 Г.Василева/ 

Х. Чанева

12.09.2023 18:00 106 Т. Маринова / 

Ж. Крумова

12.09.2023 18:00 112 Ж. Вълчанова / М. Хаджиева
13.09.2023 17:30 314 Людмил Милев
 

12.09.2023  17:30  Сътворение Силвия Манолова
13.09.2023 18:00 303 Лили Иванова
13.09.2023 17.30   СТЕМ Сътворение Нели Дончева
Албена Тодорова
13.09.2023 г. 18:00 317 Михаил Пасков 
12.09.2023 г. 18:00 316 Йоана Миланова
12.09.2023 г. 18:00 318 Михаил Пасков
13.09.2023 17:30 СТЕМ – сцена Мария Асенова
13.09.2023 Ваньо Панчев
след 15 септември Соня Софрониева
9 б 12.09.2023 18:00 СТЕМ лаборатория Лилия Борисова
10а 13.09.2023 18:00 218 стая Силвия Антонова
10б 13.09.2023 18:00 Кръстина Иванова
11а 13.09.2023 18:30 СТЕМ лаборатория Светослав Томов
12а 13.09.2023 18:00 Анастасия Петкова

.

.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК 

за РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

22.03.2023 година – за бъдещи първокласници

14.09.2022 година – за всички класове

12.09 – 13.09.2022 година – за всички класове

КЛАС ДАТА ЧАС Кабинет Класен ръководител
13.09. 18 ч. 117 стая С. Балканджийска/ Р. Гущерова
13.09. 18 ч. 120 стая Д. Николова/

Д. Каменова

12.09. 18ч. 101 стая Ц. Методиев

Р. Лазарова

12.09. 18 ч. 225 стая Зоя Златева/ Мартина Цоцова
12.09. 18 ч. 223 стая З. Кирова / Д. Бакърджиева
12.09. 17:30 116 стая С. Георгиева/Л. Атанасова
13.09 18:00 221 стая Р. Симеонова/ И. Дамянов
13.09 18.00 115 стая И. Горова /И. Леви
13.09 18.00 Класна стая С. Ангелова/ К. Георгиев
13.09 17:30 101 стая Б. Михайлова/

Н. Георгиева

12.09 17:30 102 стая Г. Василева/ Х. Чанева
13.09 18:00 104 стая Ж. Крумова/ А. Игнатова 
13.09. 18:00ч. 106 стая Т. Маринова/ Ж. Вълчанова
12.09 18:00ч. 226 стая С. Терзиева/

Т. Георгиева

12.09 18:00ч. 222 стоя И. Налбантова
12.09. 18:00 ч. 118 стая В. Сугарева/
И. Алексиева
12.09. 18.00 ч 314 стая  Н. Дончева
12.09. 18:00 ч. 311 стая А. Тодорова
12.09 18:00 ч. 315 стая С. Младенова
12.09. 18:00 ч. 317 стая И. Мирчева
12.09. 18:00 ч. 316 стая Й. Миланова
12.09. 18:00 ч. 318 стая М. Пасков
13.09 18:00 220 стая Д. Аначкова
7б  13.09 18:00 Химия/302 С.Манолова
13.09 18:00 СТЕМ център С. Софрониева
13.09 18:00 СТЕМ център Л. Борисова
12.09 18:30 кабинет физика С.Антонова
9 б  13.09 18:30 321 стая К. Иванова
10а 12.09. 18:00 ч. 312 стая В. Митков
11а 13.09. 18:30 303 стая М. Асенова
12а 12.09 18:00 ч. 319 стая Ж. Нинова

Учебна 2020/2021 година

10.09.2020 г-  Родителска среща за всички класове. В присъствена форма ще се проведат срещите с родителите на учениците в ПЪРВИ, ПЕТИ и ОСМИ клас, а за всички останали класове – в дистанционна форма.

9.12.2020 г- Родителска среща за всички класове

14.04.2021 година – Родителска среща за всички класове

24.03.2021 година – Родителска среща за всички класове

9.06.2021 година – Родителска среща за бъдещи първокласници

08.09.2021 година – Родителска среща за I клас

Учебна 2019/2020 година

11.09.2019 година –  18:00 ч. Родителска среща за начален етап на обучение

12.09.2019 година – 18:00 ч. Родителска среща за всички прогимназия и гимназия

11.12.2019 година 18:00 ч за всички ученици

08.04.2020 година 18:00 ч за всички ученици

25.03.2020 година – 18:00 ч. – Родителска среща за бъдещите първокласници

10.06.2020 година – 18:00 ч. Родителска среща за бъдещите първокласници

10.09.2020 година- 18:00 ч. Родителска среща за бъдещите първокласници

Учебна 2018/2019 година

12.09.2018 година – 18:00 ч. – I,V, VIII клас

13.09.2018 година – 18:00 ч.- II,III,IV,VI,VII,IX,X,XI,XII клас

9.01.2019 година 18:00ч. за всички ученици

27.03.2019 година – 18:00 ч. – Родителска среща за бъдещите първокласници

17.04.2019 година – 18.00 ч.  за всички ученици

20.06.2019 година – 18:00 ч. Родителска среща за бъдещите първокласници

Учебна 2017/2018 година

Предстоящи родителски срещи:

Списък по класове – тук
Предстоящи родителски срещи:

25.04.2018 година – 18:00 ч. за всички класове

За бъдещи първокласници :

  1. 15.03.2018г.     – 18:00 ч. / зала „Космос“
  2. 14.06.2018 г. – 18:00 ч. / зала „Космос“
  3. 12.09.2018 г. – 18:00 ч. / зала „Космос“