Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

small_vision

90 СУ „Ген Хосе де Сан Мартин“ е училище с уверени ученици, с любов към знанието, които умеят да общуват помежду си, поставят си високи цели и ги следват с помощта на проактивни, иновативни учители и в сътрудничество с общността (София – град). 90 СУ се стреми  да достигне едно по- високо ниво на развитие  и да покаже едно различно лице  на институцията „училище”, не само като обучителна среда, но и като център на общността в район Люлин. Тази визия училището ще постигне с помощта на лидерски екип от учители, административен и помощен персонал, които притежават необходимата квалификация, качества,  умения, нагласи и екипност. Те отговарят на потребностите на новото поколение ученици, тенденциите в образованието и технологиите, социалния живот и настъпването на глобалната ера.

За мотивирането и окуражаването на учениците ни да бъдат знаещи, можещи, амбициозни и иновативни, екипът ще подкрепя ученическия съвет в неговата дейност: при създаване на вестник, в който творчески да се изявяват учениците; при осигуряване на толерантна среда; при кариерно ориентиране, съвместно с общността (родители, организации, лектори). Учителите на 90 СУ споделят една обща визия за развитието на училището и еднаква ценностна система.

Нашите ученици са уверени в постиженията си, като резултатите им са над средното ниво за София–град. Те са толерантни, умеят да общуват, чувстват се ангажирани с учебната дейност и посещават редовно учебните часове, поставят си високи цели и ги следват неотклонно през цялата учебна година, доказват своите знания и умения като се класират на челни позиции на състезания и олимпиади. Нашите ученици класират училището в първите 30 училища за академични постижения за София–град. За ангажирането на учениците в изследване на личните им качества, учителите организират извънкласни дейности под формата на клубове и СИП, които са практически насочени и кариерно ориентирани. Също така те споделят добрите си практики, комуникират отворено за своя опит и прилагането на иновативни методи в работата си.

90 СОУ е център на културните и спортни събития за общността, в резултат на подкрепата на родителите в извънкласните дейности, провеждани в и от училището. Лидерският екип от учители се стреми да предложи пълна прозрачност на дейностите в училището. То въвлича в своята дейност родители и институции. След възстановяването на училищното настоятелство, което функционира в пълния си капацитет, 90 СУ прави още една стъпка в посоката да бъде обединителен център на район Люлин, който да включва не само обучителни дейности, но и култура, творчество, кариерно развитие, спортни прояви, академични постижения, да бъде среда, която да предлага сигурност, толерантност, разбиране и подкрепа.