Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Дипломи (DELE)

Дипломите DELE са официален документ, валиден в цял свят, удостоверяващ владеенето на испански език. Издават се от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания. В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес-София.
Институт Сервантес разполага с мрежа от 900 изпитни центрове в над 100 страни по света, където се правят записвания и се провеждат изпитите за придобиване на дипломи DELE.

Дипломите са признати на международно ниво от частни, търговски фирми, търговски палати, частни и държавни учебни заведения. В Испания са признати за прием в университети, езикови учебни заведения и работни места в държавната администрация. В много случаи не е достатъчно просто да знаеш или да имаш познания по един език, необходимо е и да можеш да удостовериш знанията си с официален документ. Дипломите са снеограничена валидност: за цял живот.

Имат все по-голямо търсене в университетите в световен мащаб.

Те са едно от изискванията за кандидатстване за стипендии, за получаване на награди или субсидии от важни институции за обучение, агенции за международно сътрудничество и различни фондации.

Улесняват издаването на учебни визи за Испания, тъй катоудостоверяват нивото на езикова компетентност.

Реализация в България

Въпреки широкото си разпространение по света, испанският език е едва на пето място по разпространение в България, предхождан от английски, руски, немски и френски език. Поради което добре подготвените кадри с испански език са изключително желани и търсени от работодателите в България в сферата на образованието, услугите, туризма, маркетинга и корпоративното управление във фирми с изнесено производство в нашата държава или т.нар. аутсорсинг компании.