Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Полезно

Прием на ученициУчилищна документация Бланки за документи Учебни планове

Прием на ученици
Информация за приема на ученици в I, V и VIII клас.
Бланки за документи
Бланки за документи за стипендии, заявления, декларации и др.
Учебни планове
Всички учебни планове за различни години.
Училищна документация
Правилници и документи относно дейността на училището.

Последни новини новини новини

Церемония по подписване на споразумение между 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин и CECIEMA

.

На 03.07.2024 г. от 15 часа пред бюста на нашия патрон се състоя в хибридна форма официалното подписване на споразумението по побратимяване между 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” и Християнски образователен комплекс към Аржентинската евангелска мисионерска църква (CECIEMA), училище No· 1406 – 2017 – 4090 в Росарио, Аржентина.

Водени от желанието за междукултурен обмен и стремежа към устойчиво развитие двете училища сключиха договор за доброжелателство и сътрудничество, преодолявайки национални, географски, културни и езикови бариери! 🇦🇷🇧🇬

В последните две години, заедно двете училища си гостуваха витруално, споделяха практики и изградиха връзка на доверие и желание за развитие в по-доброто обучение на учениците 📚

На този паметен ден присъстваха:

Пълномощен министър Даниел Котини от Посолството на Република Аржентина в Република България;
Консулът на Посолството на Република България в република Аржентина, Г-жа София Стоева;
Г-жа Йорднака Неделчева, Директор на 90 СУ
Пастор Алън Рейнуолд, Ректор на Християнски образователен комплекс IEMA, град Росарио;
г-н Георги Гоцев, зам. кмет на р-н Люлин, София;
г-н Цветомир Момчилов, гл. експерт “Образование”, р-н Люлин, София;
Г-жа Аналия Масера, Областен Директор “Организация на частното образование”, Република Аржентина;
Г-жа Сандра Суасо, Старши експерт “Организация на частното образование”, Република Аржентина;
Госпожа Мария дел Кармен Гайо, Инспектор на Район 5, област 7, Република Аржентина;
Госпожа Соня де Лука де Далмагро, Директор на училище № 2071, град Росарио
Г-н Педро Леон Вивас, университетски преподавател и приятел на двете училища;
Г-жа Габриела Носера де Скот, Директор на училище №1049, град Росарио;
Г-н Фабио Ное, Директор на училище № 4090, град Росарио;

Г-жа Татяна Танова, Зам. директор на 90. СУ
Г-жа Теменужка Георгиева, Зам. директор на 90. СУ
Г-жа Жанета Нинова, Зам. директор на 90. СУ

Госпожа Сесилия Франкоу, Училище № 2071,град Росарио;
Г-жа Марианела Фиарди де Джорджио, Училище № 2071, град Росарио;

.

Новини
Церемония по подписване на споразумение между 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин и CECIEMA

.

На 03.07.2024 г. от 15 часа пред бюста на нашия патрон се състоя в хибридна форма официалното подписване на споразумението по побратимяване между 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” и Християнски образователен комплекс към Аржентинската евангелска мисионерска църква (CECIEMA), училище No· 1406 – 2017 – 4090 в Росарио, Аржентина.

Водени от желанието за междукултурен обмен и стремежа към устойчиво развитие двете училища сключиха договор за доброжелателство и сътрудничество, преодолявайки национални, географски, културни и езикови бариери! 🇦🇷🇧🇬

В последните две години, заедно двете училища си гостуваха витруално, споделяха практики и изградиха връзка на доверие и желание за развитие в по-доброто обучение на учениците 📚

На този паметен ден присъстваха:

Пълномощен министър Даниел Котини от Посолството на Република Аржентина в Република България;
Консулът на Посолството на Република България в република Аржентина, Г-жа София Стоева;
Г-жа Йорднака Неделчева, Директор на 90 СУ
Пастор Алън Рейнуолд, Ректор на Християнски образователен комплекс IEMA, град Росарио;
г-н Георги Гоцев, зам. кмет на р-н Люлин, София;
г-н Цветомир Момчилов, гл. експерт “Образование”, р-н Люлин, София;
Г-жа Аналия Масера, Областен Директор “Организация на частното образование”, Република Аржентина;
Г-жа Сандра Суасо, Старши експерт “Организация на частното образование”, Република Аржентина;
Госпожа Мария дел Кармен Гайо, Инспектор на Район 5, област 7, Република Аржентина;
Госпожа Соня де Лука де Далмагро, Директор на училище № 2071, град Росарио
Г-н Педро Леон Вивас, университетски преподавател и приятел на двете училища;
Г-жа Габриела Носера де Скот, Директор на училище №1049, град Росарио;
Г-н Фабио Ное, Директор на училище № 4090, град Росарио;

Г-жа Татяна Танова, Зам. директор на 90. СУ
Г-жа Теменужка Георгиева, Зам. директор на 90. СУ
Г-жа Жанета Нинова, Зам. директор на 90. СУ

Госпожа Сесилия Франкоу, Училище № 2071,град Росарио;
Г-жа Марианела Фиарди де Джорджио, Училище № 2071, град Росарио;

.

Поздрав за края на учебната година от Християнски образователен комплекс към Аржентинска евангелска мисионерска църква CECIEMA

.

.

До Директора на 90. СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин“

Госпожа Йорданка Неделчева

Скъпо учебно заведение,

Генерал Хосе де Сан Мартин, Баща на Родината на Аржентина, Чили и Перу, чиято героична борба за независимост го превръща в един от Великите освободители на Америка, е оставил интелектуален завет и пример за живот, постулиран в 12 максими, които е написал през 1825 година за своята дъщеря Мерседитас. Там той отразява своето виждане за образованието и в същото време оставя послание за бъдещето.

1.Очовечѝ характера си и го направи чувствителен, дори с насекомите, които ни пречат. Стерн е казал на една муха, отваряйки й прозореца да излезе: “Върви, бедно животинче, светът е твърде голям за двама ни!”.

2. Вдъхнѝ любов към истината и омраза към лъжата.

3. Имай голямо доверие и приятелство, но обединени от уважение.

4. Поощрявай у Мерседес (бел. на прев. у себе си) милосърдие към бедните.

5. Уважавай чуждата собственост.

6. Свикни да пазиш тайна.

7. Вдъхни у себе си чувство на толерантност към всички религии.

8. Милост към нещастни, бедни и старци.

9. Говорѝ с малко думи, но истинни.

10. Научѝ се да си официален (бел. Прев. уважителна) на трапезата.

11. Любов към чистия и приветлив външен вид и презрение към лукса .

12. Любов към Родината и Свободата!

Именно тези идеали обединяват нашите училища. Уважението към Хосе де Сан Мартин е честване на раждането на всяка една нация: Аржентина, Чили, Перу, България…, всяка общност, която се възприема като такава и съжителства на територия, водена от същия закон.

Благодарни на Бог за Република България, за нейния народ, за този стремеж към прехвърляне на мостове, поздравяваме 90. Училище “Генерал Хосе де Сан Мартин” предвиждаме прекрасни моменти, преживявания и проекти. Сбъдвайки по този начин една цел на CECIEMA, която споделяме:

 „Глобален образователен опит, който да направи от образованието сила, способна да обединява народи, нации и култури в полза на мира и устойчивото бъдеще”.

Щастлива ваканция, до нови срещи,

Соня де Лука де Далмагро

Директор на Училище №2071

Християнски образователен комплекс към Аржентинска евангелска мисионерска църква CECIEMA.

.

Texto original en español:

Directora Escuela N 90 „Gral. San Martín „

Sra Yordanka Nedelcheva

Amada Comunidad Educativa:

El Gral. José de San Martín, Padre de la Patria de Argentina, Chile y
Perú, quien con su heroica lucha por la independencia lo convertiría en
uno de los grandes Libertadores de América, dejó un legado intelectual y
de ejemplo de vida consolidado en  12 máximas que escribió en 1825 para
su hija Merceditas. Allí promueve su visión sobre la educación y, al
mismo tiempo, dejó un mensaje para la posteridad.


1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos
perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que
saliese: „Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros
dos“.

2. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.

3. Inspirarle una gran confianza y amistad, pero unida al respeto.

4. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.

5. Respeto sobre la propiedad ajena.

6. Acostumbrarla a guardar un secreto.

7. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.

8. Dulzura con los criados, pobres y viejos.

9. Que hable poco y lo preciso.

10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.

11. Amor al aseo y desprecio al lujo.

12. Inspirarle amor por la Patria y por la Libertad.

Esos ideales son los que unen nuestras Escuelas. Conmemorar a José de
San Martín es también celebrar el nacimiento de toda Nación: Argentina,
Chile, Perú, Bulgaria… toda comunidad que se percibe como propia y
convive en un territorio regido por la misma ley.
Agradecidos a Dios por la República de Bulgaria, por su gente, por este
deseo de Tender Puentes, saludamos a la Escuela N·90 Gral. San Martín,
augurando mejores momentos, experiencias y proyectos. Haciendo realidad 
así, una meta del CECIEMA que compartimos: „Una experiencia educativa
global que hace de la educación una fuerza capaz de unir pueblos,
naciones y culturas en beneficio de la paz y un futuro sostenible“
Felices vacaciones, nos volveremos a encontrar.               

Sonia DeLuca de Dalmagro

Directora Escuela N 2071
Complejo Educativo Cristiano Iglesia Evangélica Misionera Argentina

Новини
Поздрав за края на учебната година от Християнски образователен комплекс към Аржентинска евангелска мисионерска църква CECIEMA

.

.

До Директора на 90. СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин“

Госпожа Йорданка Неделчева

Скъпо учебно заведение,

Генерал Хосе де Сан Мартин, Баща на Родината на Аржентина, Чили и Перу, чиято героична борба за независимост го превръща в един от Великите освободители на Америка, е оставил интелектуален завет и пример за живот, постулиран в 12 максими, които е написал през 1825 година за своята дъщеря Мерседитас. Там той отразява своето виждане за образованието и в същото време оставя послание за бъдещето.

1.Очовечѝ характера си и го направи чувствителен, дори с насекомите, които ни пречат. Стерн е казал на една муха, отваряйки й прозореца да излезе: “Върви, бедно животинче, светът е твърде голям за двама ни!”.

2. Вдъхнѝ любов към истината и омраза към лъжата.

3. Имай голямо доверие и приятелство, но обединени от уважение.

4. Поощрявай у Мерседес (бел. на прев. у себе си) милосърдие към бедните.

5. Уважавай чуждата собственост.

6. Свикни да пазиш тайна.

7. Вдъхни у себе си чувство на толерантност към всички религии.

8. Милост към нещастни, бедни и старци.

9. Говорѝ с малко думи, но истинни.

10. Научѝ се да си официален (бел. Прев. уважителна) на трапезата.

11. Любов към чистия и приветлив външен вид и презрение към лукса .

12. Любов към Родината и Свободата!

Именно тези идеали обединяват нашите училища. Уважението към Хосе де Сан Мартин е честване на раждането на всяка една нация: Аржентина, Чили, Перу, България…, всяка общност, която се възприема като такава и съжителства на територия, водена от същия закон.

Благодарни на Бог за Република България, за нейния народ, за този стремеж към прехвърляне на мостове, поздравяваме 90. Училище “Генерал Хосе де Сан Мартин” предвиждаме прекрасни моменти, преживявания и проекти. Сбъдвайки по този начин една цел на CECIEMA, която споделяме:

 „Глобален образователен опит, който да направи от образованието сила, способна да обединява народи, нации и култури в полза на мира и устойчивото бъдеще”.

Щастлива ваканция, до нови срещи,

Соня де Лука де Далмагро

Директор на Училище №2071

Християнски образователен комплекс към Аржентинска евангелска мисионерска църква CECIEMA.

.

Texto original en español:

Directora Escuela N 90 „Gral. San Martín „

Sra Yordanka Nedelcheva

Amada Comunidad Educativa:

El Gral. José de San Martín, Padre de la Patria de Argentina, Chile y
Perú, quien con su heroica lucha por la independencia lo convertiría en
uno de los grandes Libertadores de América, dejó un legado intelectual y
de ejemplo de vida consolidado en  12 máximas que escribió en 1825 para
su hija Merceditas. Allí promueve su visión sobre la educación y, al
mismo tiempo, dejó un mensaje para la posteridad.


1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos
perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que
saliese: „Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros
dos“.

2. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.

3. Inspirarle una gran confianza y amistad, pero unida al respeto.

4. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.

5. Respeto sobre la propiedad ajena.

6. Acostumbrarla a guardar un secreto.

7. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.

8. Dulzura con los criados, pobres y viejos.

9. Que hable poco y lo preciso.

10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.

11. Amor al aseo y desprecio al lujo.

12. Inspirarle amor por la Patria y por la Libertad.

Esos ideales son los que unen nuestras Escuelas. Conmemorar a José de
San Martín es también celebrar el nacimiento de toda Nación: Argentina,
Chile, Perú, Bulgaria… toda comunidad que se percibe como propia y
convive en un territorio regido por la misma ley.
Agradecidos a Dios por la República de Bulgaria, por su gente, por este
deseo de Tender Puentes, saludamos a la Escuela N·90 Gral. San Martín,
augurando mejores momentos, experiencias y proyectos. Haciendo realidad 
así, una meta del CECIEMA que compartimos: „Una experiencia educativa
global que hace de la educación una fuerza capaz de unir pueblos,
naciones y culturas en beneficio de la paz y un futuro sostenible“
Felices vacaciones, nos volveremos a encontrar.               

Sonia DeLuca de Dalmagro

Directora Escuela N 2071
Complejo Educativo Cristiano Iglesia Evangélica Misionera Argentina

90 СУ с награда на конкурса „Фантастико до теб“

.

90. СУ е един от 23-те финалисти от общо 302 кандидати в конкурса „Фантастико до теб“, като спечели финансиране по програмата “Фантастико до теб” – 25 000 лв. за изграждане на класна стая на открито – “раСТЕМ заЕДНО на открито”.

Десет-членно жури от специалисти оценява кандидатите в три кръга на класиране.

Благодарим на всички, които прегърнаха идеята и заЕДНО я превръщаме в реалност.

Благодарим и на екипа на ФАНТАСТИКО, че повярваха в нас и ни подкрепиха! ❤️

.

Новини
90 СУ с награда на конкурса „Фантастико до теб“

.

90. СУ е един от 23-те финалисти от общо 302 кандидати в конкурса „Фантастико до теб“, като спечели финансиране по програмата “Фантастико до теб” – 25 000 лв. за изграждане на класна стая на открито – “раСТЕМ заЕДНО на открито”.

Десет-членно жури от специалисти оценява кандидатите в три кръга на класиране.

Благодарим на всички, които прегърнаха идеята и заЕДНО я превръщаме в реалност.

Благодарим и на екипа на ФАНТАСТИКО, че повярваха в нас и ни подкрепиха! ❤️

.