Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

В 90 СУ има два ресурсни кабинета. Дейностите в тях съдействат за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата и учениците със специални образователни потребности в образователния процес.

1

В кабинетите работят:

Надежда Славейкова е магистър логопед и дефектолог – специален педагог с дългогодишен опит. Работи с деца от всички възрастови групи с езиково-говорни, емоционални, поведенчески и интелектуални разстройства. Помага за подобряване на възможностите за комуникация при деца с нарушения в общуването, социалната интеграция и личностната реализация. Консултира родителите на деца с проблеми в развитието. Един от авторите на „Диагностичен албум предназначен за практиката на логопеди, специални педагози, психолози и педагози“.

 

Галина Гавазова- старши ресурсен учител. Више образование и преквалификация в специалност специална педагогика. Има дългогодишна практика като ресуртсен учител. Завършила курс по „Работа по математика с деца със СОП“ – Ремелка, холандска методика по смятане и др.