Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Графици за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на втора поправителна сесия (СФО) 12 клас – ТУК

График за провеждане на втора поправителна сесия (СФО) гимназия – ТУК

График за провеждане на поправителна сесия 12 клас – Август 2024 г. – ТУК

График за провеждане на втора редовна сесия (СФО) гимназия – ТУК

График за провеждане на първа редовна сесия (СФО) гимназия – ТУК

График за провеждане на първа редовна сесия (СФО) гимназия – ТУК

График за провеждане на първа поправителна сесия 12 клас (минали години) – ТУК

График за провеждане на втора редовна сесия (СФО) 12 клас – ТУК

Графици за учебната 2022/2023 година


График за провеждане на първа редовна изпитна сесия за ученици в СФО – ТУК

График за провеждане на приравнителни изпити – Май 2023г. – ТУК

График за провеждане на втора поправителна сесия (дневна форма) 5-6 клас – ТУК

График за провеждане на втора поправителна сесия (СФО) 6 клас – ТУК

График за провеждане на втора поправителна сесия (дневна форма) гимназия – ТУК

График за провеждане на втора поправителна сесия (СФО) гимназия – ТУК

График за провеждане на трета поправителна сесия (дневна форма) гимназия – ТУК


Графици за учебната 2021/2022 година


График за провеждане на първа поправителна сесия за 5. клас и 6. клас – ТУК

График за провеждане на втора поправителна сесия за 7. клас – ТУК

График за провеждане на втора поправителна сесия за гимназиален етап (дневна форма на обучение) – ТУК

График за провеждане на втора поправителна сесия за гимназиален етап (самостоятелна форма на обучение) – ТУК

________________________________________________________________________________________________________________

График за провеждане на първа редовна изпитна сесия за ученици в СФО – ТУК

График за провеждане на първа поправителна сесия за 5. клас и 6. клас – ТУК

График за провеждане на първа поправителна сесия за 7. клас – ТУК

График за провеждане на първа поправителна сесия за гимназиален етап (дневна форма на обучение) – ТУК

График за провеждане на първа поправителна сесия за гимназиален етап (самостоятелна форма на обучение) – ТУК


Графици за учебната 2020/2021 година


График на поправителни изпити на ученици от 5 и 6 клас в дневна форма (септемврийска сесия) – ТУК

График за провеждане на изпити 12 клас (августовска сесия) – ТУК

График за провеждане на изпити на ученици в дневна форма на обучение (септемврийска сесия) – ТУК

График СФО за провеждане на изпити 12 клас (августовска сесия) – ТУК

.

График СФО първа поправителна сесия 12 клас – ТУК

График на поправителни изпити от минали години 12 клас – ТУК

График на приравнителни изпити 9-10 клас – ТУК

.

График на приравнителните изпити 9-10 клас – ТУК

График на поправителни изпити от минали години, сесия април – ТУК

График втора поправителна сесия СФО, 12 клас – ТУК

.

СЪОБЩЕНИЕ

Учениците от 12 клас в СФО трябва да подадат заявление за явяване на изпити и допускане до ДЗИ сесия август-септември в срок до 21.07.2020 г.

.

СЪОБЩЕНИЕ

Всички приравнителни изпити и тези в самостоятелна форма на обучение продължават по установения график!

.

s1_maturi

.

График на изпити 8 клас – тук

График на поправителни изпити от минали години – тук

График на приравнителни изпити 10-11 клас – тук

График на януарска сесия СФО 12 клас – тук

График на учениците в СФО гимназиален етап трета поправителна сесия – тук

График на учениците в СФО гимназиален етап дневна форма – тук

График втора поправителна сесия 11 клас- тук

График втора поправителна сесия 8-10 клас  – тук 

График втора поправителна сесия 7 клас- тук 

График на изпити за СФО минали години, сесия август – тук 

График на изпити за СФО гимназиален етап, сесия август – тук

График на първа поправителна сесия гимназия – тук

График на първа редовна сесия СФО гимназия – тук

График на първа поправителна сесия дневна форма 12 клас – тук

График поправителна сесия СФО 12 клас – тук 

График поправителна сесия СФО – минали години – тук

График на майска сесия СФО 12 клас – тук

График на майска сесия СФО – минали години – тук 

График на януарска сесия СФО – тук

График на януарска сесия  – 12 клас – тук

График на консултации поправителна сесия септември- тук 

График на поправителни изпити септември- прогимназия – тук

График на поправителни изпити септември- 8-9 клас – тук

График на поправителни изпити септември- 10 клас – тук 

График на поправителни изпити септември- СФО – тук

График на поправителна сесия прогимназия – тук

*  Във връзка с провеждане на консултациите за учениците от прогимназиален етап, които ще се явяват на поправителни изпити през м. юни 2019 г., ви информираме, че последната дата за консултация  по английски език – ЗУЧ при г-жа Д. Динчева  е 27.06.2019 г. /вместо 17.06.2019 г./

График на изпити гимназия  – тук 

График на изпити СФО – 7 клас – тук 

График на поправителни изпити – редовна сесия – тук

График на поправителни изпити минали години – тук

График на изпити СФО гимназия – тук

График на изпити СФО минали години – тук