Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Списък на членовете на ОС за учебната 2022/2023 година:

  1. Силвия Миланова – експерт от СО Район „Люлин“;
  2. Яна Кирова – родител на ученик от 1 б клас
  3. Деница Константинова – родител на ученик от 2 г клас
  4. Димитър Димитров- родител на ученици от 6 а и 7 клас
  5. Люба Петкова – родител на ученик от 1 г клас
  6. Димана Кирилова Аянова – родител на ученик от 2 в клас
  7. Илонка Стойчева – учител по ФВС в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ до 2017 г.

Резервни членове:

  1. Калина Йочева – експерт от СО Район „Люлин“;
  2. Радостина Иванова – родител на ученик от 4 а клас
  3. Стефка Дикова – родител на ученик от 4 в клас

Административни услуги – тук

Правилник за създаването на обществен съвет – тук

Списък на членовете на ОС към 21.12.2017 година – тук

Списък на избраните членове и резерви на Обществения съвет – тук