Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

Дневен режим 1 срок

Дневен режим 2 срок

График на провеждане на консултации I срок

График на провеждане на консултации II срок

 

График на учебните часове

 

За деца в Подготвителна група

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 12:00 ч.

Особености при организацията на учебния ден – полудневна организация.

 

За ученици от I до IV клас –

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

 

За ученици от V и VII клас:

Начало на учебния ден – 8:15 ч.

Край на учебния ден – 14:55 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

 

За ученици от VIII до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:15 ч.

Край на учебния ден – 15:10 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

Формите на обучение, които предлага училището са – Дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна форма. 

.

.

.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

Дневен режим

График на провеждане на консултации I срок

График на провеждане на консултации II срок

График на дежурствата / втори час на класа/ консултации / БДП

 

График на учебните часове

 

За деца в Подготвителна група

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 12:00 ч.

Особености при организацията на учебния ден – полудневна организация.

 

За ученици от I до IV клас –

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

 

За ученици от V и VII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 14:55 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

 

За ученици от VIII до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 15:10 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

Формите на обучение, които предлага училището са – Дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна форма. 

 


 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Дневен режим

График на провеждане на консултации I срок

График на провеждане на консултации II срок

График на учебните часове

За ученици от I до IV клас –

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

За ученици от V и VII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 14:55 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

За ученици от VIII до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 15:10 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

Формите на обучение, които предлага училището са – Дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна форма. 


 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Дневен режим

График на провеждане на часове по БДП I срок

График на провеждане на консултации I срок

График на провеждане на класни и контролни работи – прогимназия

График на провеждане на класни и контролни работи – гимназия

График на провеждане на втори час на класа

График на учебните часове

За ученици от I до IV клас –

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

За ученици от V и VII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 14:55 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

За ученици от VIII до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 15:10 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.


 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

График на провеждане на часовете по проект „Развитието“

График на провеждане на часове по БДП I срок

График на провеждане на часове по Спортни дейности I срок

График на провеждане на консултации I срок

График на провеждане на класни и контролни работи – прогимназия

График на провеждане на класни и контролни работи – гимназия

График на учебните часове

За ученици от I до IV клас:

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

За ученици от V и VI клас:

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 14:15 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.

За ученици от VII до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:30 ч.

Край на учебния ден – 14:15 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.


 

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

График за провеждане на часове по БДП и график за контролни и класни работи за I срок на учебната 2018/2019 година.

График на провеждане на часове по БДП II срок

График на провеждане на часове по Спортни дейности II срок

График на провеждане на консултации II срок

График на провеждане на класни и контролни работи – прогимназия

График на провеждане на класни и контролни работи – гимназия

График на провеждане на зони за подпомагане

График на учебните часове

За ученици от I до IV клас –

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

За ученици от V до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 13:45 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.


 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

График за контролни и класни работи II срок – прогимназия

График за контролни и класни работи ІI срок – гимназия

График за спортни дейности – модул футбол

График за БДП II срок

График на учебните часове

За ученици от I до IV клас –

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 16:35 ч.

Особености при организацията на учебния ден – целодневна организация по паралелки.

За ученици от V до XII клас:

Начало на учебния ден – 8:00 ч.

Край на учебния ден – 13:45 ч.

Особености при организацията на учебния ден – първа смяна целогодишно.