Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

images

ИмеE-mailКвалификацияДлъжностТелефон
Канцеларияoffice@sou90.org-+359 2 825 0854
Емилия Ивановаe.ivanova@sou90.orgОбразование:
математик, учител по математика
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив; Методика на обучението по математика и информатика
Софийски университет "Климент Охридски"
Следдипломна специализация
Стаж:
учител
Българско средно общообразователно училище "Христо Ботев", Братислава, Словакия
преподавател по математика и информатика
директор
Българско средно общообразователно училище "Христо Ботев", Братислава, Словакия
учител по математика и директор на
90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", София
Директор; учител по математика
Йорданка Неделчева

j.nedelcheva@sou90.orgОбразование:
ПУ "Паисий Хилендарски"
Зам.директор УД; Учител по биология;
I ПКС
Татяна Тановаt.tanova@sou90.orgОбразование ПУ "Паисий Хилендарски"
III ПКС.
Зам. директор УД;
Учител по Български език и литература
0882514429
Борислава Тодороваb.todorova@sou90.orgOбразование:
УНСС - МИО;University of Applied Sciences Wien,
АМТИИ - Балетна педагогика; балетна режисура;
ПУ "Паисий Хилиндарски" - Начална училищна педагогика
Зам. директор АСД
Учител по предприемачество
+359884891061
Десислава Цветковаd.tsvetkova@sou90.orgОбразование:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - магистър по психология, степен Социална педагогика, завършена в СУ "Св.Кл.Охридски"
Психолог0884346156
Светлозара Балканджийскаs.balkandjiiska@sou90.orgНачален учител
Теменужка Тотеваt.toteva@sou90.orgНачален учител. Учител по предприемачество0882428755
Цветан Методиевts.metodiev@sou90.orgНачален учител
Галина Василеваg.vasileva@sou90.orgНачален учител
Мартина Цоцоваm.tsotsova@sou90.orgНачален учител
Десислава Бакърджиеваd.nikolova@sou90.orgНачален учител
Сияна Георгиеваs.georgieva@sou90.orgОбразование:
СУ "Св. Климент Охридски" - магистър - начална училищна педагогика
Чуждоезикова специализация по испански език
Трудов стаж - 28 години
От 1993г. работи в 90 СОУ
Главен учител, начален учител и учител по ИЕ0882482986
Любомила Атанасоваl.atanasova@sou90.orgНачален учител
Ивалинка Гороваi.gorova@sou90.orgОбразование: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" специалност предучилищна педагогика - магистър СУ "Св.Кл.Охридски" - начална училищна педагогика; V ПКСНачален учител+359898623656
Зоя Златеваz.zlateva@sou90.orgОбразовани:
ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив
Следдипломна квалификация по начална и предучилищна педагогика от СУ "Св. Климент Охридски"
Начален учител0882483223
Елена Ботеваe.boteva@sou90.orgУчител в предучилищна възраст.
Силвия Антоноваs.antonova@sou90.orgОбразование:
ЮЗУ "Неофит Рилски", Институт по изобразително изкуство и техника, гр. Дупница
Учител по домашен бит и техника,икономика и изобразително изкуство0882483086
Райничка Лазароваr.lazarova@sou90.orgОбразование:
Магистър по начална педагогика, СУ "Св, Климент Охридски", V ПКС към ДУУ
Начален учител0882483223
Златина Кирова
z.kirova@sou90.orgОбразование: НУПЧЕ с английски език - 2009 г. и ДЮУП през 2012 в СУ "Св. Климент Охридски". Работи в 90 СОУ от 2009 г.Начален учител, учител по АЕ в начален курс.0882483206
Зорница Бранковаz.brankova@sou90.orgОбразование:
СУ"Св. Климент Охридски"- магистър - Предучилищна педагогика, Българска филология; магистър - журналистика
Учител по БЕЛ+359882516753
Росица Симеоноваr.simeonova@sou90.orgОбразование:
СУ "Св.Климент Охридси" - магистър начална училищна педагогика
Старши начален учител+359884768508
Михаил Пасковm.paskov@sou90.orgУчител по Английски език
Силвана Младеноваs.mladenova@sou90.orgУчител по АЕ в начален курс
Мария Асеноваm.asenova@sou90.orgУчител по испански език
Йоана Милановаy.milanova@sou90.orgУчител по математика
Шеннур Неджмиеваsh.nedjmieva@sou90.orgОбразование:
СУ "Св. Климент Охридски", специалност Физика и математика;
V ПКС
Учител по математика и информационни технологии+359884185634
Росица ДимоваОбразование: Висше - магистър СУ "Св. Климент Охридски"
физически факултет, специалност - физика
учител по физика и математика
Квалификация: II ПКС
Учител по физика и математика
Христина Чаневаh.chaneva@sou90.orgНачален учител
Десислава Поповска d.popovska@sou90.orgНачален учител0882482986
Богданка Михайлова b.mihailova@sou90.orgОбразование:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.Благоевград- педагогика на тр. политехн.подготовка, СУ "Св.Климент Охридски" - НУП, II ПКС
Старши учител в начален етап 0884672108
Ваньо Панчевv.panchev@sou90.orgОбразование:
Учител по история
Соня Софрониеваs.sofronieva@sou90.orgУчител по георгафия и икономика
Георги Пеевg.peev@sou90.orgОбразование:;
Учител по музика0884212764
Тодор Маноловt.manolov@sou90.orgОбразование:
НСА, специалност физическо възпитание и спорт.
Учител по ФВС
Стефан Петровs.petrov@sou90.orgОбразование:
Физическо възпитание и спорт в гимназиаелн и прогимназиален курс, към НСА.
Учител по ФВС
Ивайло Голевi.golev@sou90.orgУчител по ФВС
Ирена Налбантоваi.nalbantova@sou90.orgНачален учител0890940455
Лилия Борисоваl.borisova@sou90.orgОбразование
Магистър Биология и химия- СУ „Св. Климент Охридски“-2002
Магистър Социални дейности- „Социална работа с деца и семейства“- СУ „Св. Климент Охридски“-2013
Следдипломна квалификация- Начална училищна педагогика-2015
Педагогически опит- 14г.
Мото –
„Когато искаш да постигнеш нещо, не търси причина, а начин!“
Начален учител.
Учител по биология и химия
0890940455
Иван Дамяновi.damyanov@sou90.orgНачален учител
Снежана Терзиеваs.terzieva@sou90.orgНачален учител
Ирен Левиi.levi@sou90.orgНачален учител
Виолета Сугареваs.sugareva@sou90.orgНачален учител
Кръстина Ивановак.ivanova@sou90.orgУчител по БЕЛ0894522411
Галина Гавазоваg.gavazova@sou90.orgОбразование:
ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Специалност: История и преквалификация Дефектология
II ПКС
Ресурсен учител0884349685
Надежда Славейковаn.slaveikova@sou90.orgОбразование:
ВПИ - гр. Благоевград, НБУ - гр.София
Специалност: Дефектология - специална педагогика и логопедия.
IV ПКС
Ресурсен учител
Логопед
0894522401
Силвия Маноловаs.manolova@sou90.orgУчител по природни науки
Албена Тодороваa.todorova@sou90.orgОбразование:
СУ "Св. Климент Охридски" специалност -
Българска филология;
Д-р по педагогика.
Учител по БЕЛ0882514429
Стела Ангеловаs.angelova@sou90.orgНачален учител
Кристиян Георгиевk.georgiev@sou90.orgНачален учител0882483219
Жанета Крумоваj.krumova@sou90.orgНачален учител0882483219
Натали Георгиеваn.georgieva@sou90.orgНачален учител
Анжела Игнатоваa.ignatova@sou90.orgНачален учител
Жана Вълчановаj.vulchanova@sou90.orgНачален учител
Татяна Мариноваt.marinova@sou90.orgНачален учител
Ива Алексиеваi.aleksieva@sou90.orgНачален учител
Нели Дончеваn.doncheva@sou90.orgУчител по математика и ИТ
Иванка Мирчеваi.mircheva@sou90.orgУчител по БЕЛ
Анастасия Петковаa.petkova@sou90.orgУчител по английски език
Лили Ивановаl.ivanova@sou90.orgУчител по испански език
Микаела Цветковаm.tsvetkova@sou90.orgУчител по английски език и история
Диляна Каменоваd.kamenova@sou90.org
Десислава Найденоваd.naidenova@sou90.org
Радка Гущероваr.gushterova@sou90.org